Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.01.2011r.
w sprawie przeznaczenia działki Nr 358/2 o pow. 1007m2 KW 24575 do II przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:15

Zarządzenie Nr 2/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 17.01.2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachuku bieżcym w wysokości 600.000zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:18

Zarządzenie Nr 3/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.01.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:23

Zarządzenie Nr 4/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.01.2011r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2011r. realizacji zadań publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:22

Zarządzenie Nr 5/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.02.2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-24 11:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-24 11:42

Zarządzenie Nr 6/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełminski
z dnia 23.02.2011r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-25 09:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-25 09:58

Zarządzenie Nr 7/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.03.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.
 


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-03-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 13:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 13:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 13:32

Zarządzenie Nr 8/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: „Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-03-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 09:10
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-10 09:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 09:10

Zarządzenie Nr 9/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzdaż nieruchomości.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-03-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-14 07:41
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-14 07:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-14 07:42

Zarządzenie Nr 10/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.03.2011r.
w sprawie dokonania zmia w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-03-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:36

Zarządzenie Nr 11/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.03.2011r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim za 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-04-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 13:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 14:48

Zarządzenie Nr 12/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23.03.2011r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-03-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:40

Zarządzenie Nr 13/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.03.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-04-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:48

Zarządzenie Nr 14/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.03.2011r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2011 - 2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-04-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:55

Zarządzenie Nr 15/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.03.2011r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i jednostki organizacyjne Gminy oraz Instytucję Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-04-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:21

Zarządzenie Nr 16/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.04.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dostawy kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-04-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:28

Zarządzenie Nr 17/2011
BUrmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.04.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:04

Zarządzenie Nr 18/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.04.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:15

Zarządzenie Nr 19/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.05.2011r.
w sprawie przeznaczenia niruchomości do I przetargów ustnych nieograniczonych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-05-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:52

Zarządzenie Nr 20/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.05.2011r.
w sprawie przeznaczenia niruchomości do II przetrgu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-05-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:57

Zarządzenie Nr 21/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.05.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-05-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 12:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 12:08

Zarządzenie  Nr 22/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.05.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-06-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25

Zarządzenie Nr 23/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.06.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:33

Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.06.2011r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 10:04
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 10:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 10:05

Zarządzenie Nr 25/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-07-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:14

Zarządzenie Nr 26/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2011r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński i jednostki organizacyjne Gminy na Instytucję Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-07-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:19

Zarządzenie Nr 27/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2011r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-07-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:22

Zarządzenie Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiski". 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-07-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:37

Zarządzenie Nr 29/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.07.2011r.
w sprawie ustalenia wartości nieruchomości Nr 274/1 położonej w Radzyniu Chełmińskim podanej w wykazie niruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-07-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:31

Zarządzenie Nr 30/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranczonego na zadanie p/n: "Przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejsjcowości Mazanki oraz przebudowa i modrnizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-07-18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:43
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-18 10:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:44

Zarządzenie Nr 31/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.07.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:03

Zarządzenie Nr 32/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.07.2011r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursu ekologicznego pod nazwą "Piękna Zagroda 2011r.".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:44

Zarządzenie Nr 33/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.07.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14

Zarządzenie Nr 34/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.08.2011r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na brokera uzbepieczeniowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-03 07:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-03 07:44

Zarządzenie Nr 35/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.08.2011r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na działkach Nr 266 o pow. 0.0463 ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.0990 ha KW TOIW/00034687/8 w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego "Sady"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:03

Zarządzenie Nr 36/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.08.2011r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do II przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:09

Zarządzenie Nr 37/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.08.2011r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 09:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 09:53

Zarządzenie Nr 38/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.08.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:10

Zarządzenie Nr 39/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.08.2011r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obłsugi komisji obwodowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-08-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-30 10:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-30 10:19

Zarządzenie Nr 40/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.08.2011r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-09-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 08:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 08:00

Zarządzenie Nr 41/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.09.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki "MERCEDES BENZ 308- 2,3D" oraz motocykla MMVZ PRONAR 125/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-09-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-30 13:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-30 13:04

Zarządzenie Nr 42/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.09.2011r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2012 rok. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:17

Zarządzenie  Nr 43/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.09.2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-09-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 11:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 11:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 11:17

Zarządzenie Nr 44/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:22

Zarządzenie Nr 45/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:29

Zarządzenie Nr 46/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:33

Zarządzenie Nr 47/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:34

Zarządzenie Nr 48/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
z dnia 7.10.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:29

Zarządzenie Nr 49/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:08

Zarządzenie Nr 50/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2011r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-10-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-26 07:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-26 07:48

Zarządzenie Nr 51/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2011r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 09:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 09:48

Zarządzenie Nr 52/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.10.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński"  nr sprawy KD>271.5.2011/.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 14:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 14:55

Zarządzenie Nr 53/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.10.2011r.
uchylające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rzowoju Obszarów Wiejskich. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 07:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 07:47

Zarządzenie Nr 54/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.10.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16

Zarządzenie Nr 55/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:22

Zarządzenie Nr 56/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2011r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2012 - 2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 10:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 10:23

Zarządzenie Nr 57/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński" /nr sprawy KD.271.6.2011/.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 09:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 09:23

Zarządzenie Nr 58/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiski" /nr sprawy KD.271.7.2011/.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-11-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 08:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 08:36

Zarządzenie Nr 59/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński" /nr sprawy KD.271.8.2011/.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-12-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-06 12:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-06 12:38

Zarządzenie Nr 60/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.11.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:15

Zarządzenie Nr 61/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.11.2011r.
w sprawie wykreślenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu socjalnego Nr 2 w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-09 11:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-09 11:56

Zarządzenie Nr 62/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.12.2011r.
w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "RYBAK".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-12-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-08 12:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-08 12:38

Zarządzenie Nr 63/2011
Burmistrza  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.12.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2012-01-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:19

Zarządzenie Nr 64/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.12.2011r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2012-01-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 11:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 11:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 11:07

Zarządzenie Nr 65/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.12.2011r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2012-01-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 10:28
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-03 11:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 10:28

Zarządzenie Nr 66/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.12.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2012-01-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24

Zarządzenie Nr 67/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.12.2011r.
zmieniające zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie: ustalenia regulaminu dostarczania energii cieplnej z kotłowni Sady 14 w Radzyniu Chełmiński, gminnym jednostkom organizacyjnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2012-01-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:43

Zarządzenie Nr 68/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.12.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2012-01-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:45

Zarządzenie Nr 69/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.12.2011r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2012-01-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:48
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-19 07:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:50

Zarządzenie Nr 70/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia Kodesku etycznego pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:26

Zarządzenie Nr 71/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński i jednostkach podległych systemu kontroli zarządczej

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8237
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-03 08:31:08