Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.01.2011r.
w sprawie przeznaczenia działki Nr 358/2 o pow. 1007m2 KW 24575 do II przetargu ustnego nieograniczonego.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 7.02.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:15

Zarządzenie Nr 2/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 17.01.2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachuku bieżcym w wysokości 600.000zł.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 9.02.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:18
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:18

Zarządzenie Nr 3/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.01.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 9.02.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-09 11:23

Zarządzenie Nr 4/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.01.2011r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2011r. realizacji zadań publicznych.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 7.02.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 09:22

Zarządzenie Nr 5/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.02.2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 24.02.1011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-24 11:42
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-24 11:42

Zarządzenie Nr 6/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełminski
z dnia 23.02.2011r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 25.02.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-25 09:58
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-25 09:58

Zarządzenie Nr 7/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.03.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.
 


 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 10.03.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 13:32
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 13:33
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 13:32

Zarządzenie Nr 8/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: „Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński”

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 10.03.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 09:10
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-10 09:10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-10 09:10

Zarządzenie Nr 9/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.03.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzdaż nieruchomości.

 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 14.03.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-14 07:41
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-14 07:42
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-14 07:42

Zarządzenie Nr 10/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.03.2011r.
w sprawie dokonania zmia w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 28.03.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:32
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:33
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:33
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:34
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:36

Zarządzenie Nr 11/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.03.2011r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim za 2010 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 12.04.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 13:43
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 14:48

Zarządzenie Nr 12/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23.03.2011r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 28.03.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:40
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-03-28 08:40

Zarządzenie Nr 13/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.03.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 12.04.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:47
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:47
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:48
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:48

Zarządzenie Nr 14/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.03.2011r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2011 - 2024.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 12.04.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:53
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:53
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 10:55

Zarządzenie Nr 15/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.03.2011r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i jednostki organizacyjne Gminy oraz Instytucję Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 12.04.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:21

Zarządzenie Nr 16/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.04.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dostawy kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński".

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 12.04.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-04-12 11:28

Zarządzenie Nr 17/2011
BUrmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.04.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:04

Zarządzenie Nr 18/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.04.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 12.05.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-12 08:15

Zarządzenie Nr 19/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.05.2011r.
w sprawie przeznaczenia niruchomości do I przetargów ustnych nieograniczonych.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 26.05.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:52
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:52

Zarządzenie Nr 20/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.05.2011r.
w sprawie przeznaczenia niruchomości do II przetrgu ustnego nieograniczonego.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 26.05.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:55
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:57

Zarządzenie Nr 21/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.05.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 26.05.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:57
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:59
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 11:59
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 12:08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-05-26 12:08

Zarządzenie  Nr 22/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.05.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 9.06.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-09 08:25

Zarządzenie Nr 23/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.06.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 15.06.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:32
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:33
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:33
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 12:33

Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.06.2011r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 15.06.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 10:04
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 10:04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-06-15 10:05

Zarządzenie Nr 25/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 18.07.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:14

Zarządzenie Nr 26/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2011r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński i jednostki organizacyjne Gminy na Instytucję Kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 18.07.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:19

Zarządzenie Nr 27/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2011r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 18.07.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:22

Zarządzenie Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiski". 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 18.07.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:37
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:37

Zarządzenie Nr 29/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.07.2011r.
w sprawie ustalenia wartości nieruchomości Nr 274/1 położonej w Radzyniu Chełmińskim podanej w wykazie niruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.

 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 18.07.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 14:31

Zarządzenie Nr 30/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranczonego na zadanie p/n: "Przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejsjcowości Mazanki oraz przebudowa i modrnizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo".

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 18.07.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:43
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-18 10:44
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-07-18 10:44

Zarządzenie Nr 31/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.07.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 01.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:00
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:00
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:00
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:03

Zarządzenie Nr 32/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.07.2011r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursu ekologicznego pod nazwą "Piękna Zagroda 2011r.".

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 01.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:44
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:44

Zarządzenie Nr 33/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.07.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 01.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-01 08:14

Zarządzenie Nr 34/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 2.08.2011r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na brokera uzbepieczeniowego.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-03 07:44
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-03 07:44

Zarządzenie Nr 35/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.08.2011r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na działkach Nr 266 o pow. 0.0463 ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.0990 ha KW TOIW/00034687/8 w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego "Sady"

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 29.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:03

Zarządzenie Nr 36/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.08.2011r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do II przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 29.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 10:09

Zarządzenie Nr 37/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.08.2011r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 29.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 09:53
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-29 09:53

Zarządzenie Nr 38/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.08.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 13.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:10

Zarządzenie Nr 39/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.08.2011r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obłsugi komisji obwodowych

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 30.08.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-30 10:19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-08-30 10:19

Zarządzenie Nr 40/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.08.2011r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 19.09.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 08:00
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 08:00

Zarządzenie Nr 41/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.09.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki "MERCEDES BENZ 308- 2,3D" oraz motocykla MMVZ PRONAR 125/2

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 30.09.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-30 13:04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-30 13:04

Zarządzenie Nr 42/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.09.2011r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2012 rok. 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 13.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:17

Zarządzenie  Nr 43/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.09.2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 19.09.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 11:17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 11:17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-09-19 11:17

Zarządzenie Nr 44/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 13.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:22

Zarządzenie Nr 45/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 20.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:29

Zarządzenie Nr 46/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 20.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:33

Zarządzenie Nr 47/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 20.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:33
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-20 10:34

Zarządzenie Nr 48/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński
z dnia 7.10.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 13.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-13 08:29

Zarządzenie Nr 49/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chelmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 10:08

Zarządzenie Nr 50/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2011r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 26.10.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-26 07:47
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-10-26 07:48

Zarządzenie Nr 51/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2011r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 09:48
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 09:48

Zarządzenie Nr 52/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.10.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński"  nr sprawy KD>271.5.2011/.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 14:55
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 14:55

Zarządzenie Nr 53/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.10.2011r.
uchylające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rzowoju Obszarów Wiejskich. 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 07:47
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-03 07:47

Zarządzenie Nr 54/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.10.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 15.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:16

Zarządzenie Nr 55/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012 rok.

 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 15.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-15 10:22

Zarządzenie Nr 56/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2011r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2012 - 2023.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 28.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 10:23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 10:23

Zarządzenie Nr 57/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński" /nr sprawy KD.271.6.2011/.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 28.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 09:22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 09:23

Zarządzenie Nr 58/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiski" /nr sprawy KD.271.7.2011/.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 28.11.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 08:35
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-11-28 08:36

Zarządzenie Nr 59/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński" /nr sprawy KD.271.8.2011/.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 6.12.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-06 12:38
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-06 12:38

Zarządzenie Nr 60/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.11.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 7.12.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-07 08:15

Zarządzenie Nr 61/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.11.2011r.
w sprawie wykreślenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu socjalnego Nr 2 w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 9.12.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-09 11:56
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-09 11:56

Zarządzenie Nr 62/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.12.2011r.
w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "RYBAK".

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 8.12.2011
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-08 12:38
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-12-08 12:38

Zarządzenie Nr 63/2011
Burmistrza  Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.12.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.01.2012
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:19

Zarządzenie Nr 64/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.12.2011r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.01.2012
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 11:06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 11:06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 11:07

Zarządzenie Nr 65/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.12.2011r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

 

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.01.2012
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 10:28
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-03 11:06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 10:28

Zarządzenie Nr 66/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.12.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 3.01.2012
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-03 14:24

Zarządzenie Nr 67/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.12.2011r.
zmieniające zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie: ustalenia regulaminu dostarczania energii cieplnej z kotłowni Sady 14 w Radzyniu Chełmiński, gminnym jednostkom organizacyjnym.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 19.01.2012
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:43
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:43

Zarządzenie Nr 68/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.12.2011r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 19.01.2012
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:45
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:45
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:45

Zarządzenie Nr 69/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.12.2011r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 19.01.2012
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:48
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-19 07:48
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:49
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:49
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2012-01-19 07:50

Zarządzenie Nr 70/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia Kodesku etycznego pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:52
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:26

Zarządzenie Nr 71/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński i jednostkach podległych systemu kontroli zarządczej

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:55
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-03 08:31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2014-04-01 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4119
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-03 08:31

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1993670
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 08:25

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl