Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 17 grudnia 2010 r.
o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-01-11 09:39
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-11 09:42

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-01-11 09:40

Informacja dla mężów zaufania
o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 21.11.2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-17 10:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-17 10:21

Uchwała Nr 8/2010

Miejskiej Komisji Wyborczej
w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-16 09:48

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-16 09:49

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 2 listopada 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010r.

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-08 08:38
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-08 08:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-08 08:38

INFORMACJA

Informuję, że w dniach od:

 • 08 listopada 2010r. od godziny 7.15 do 16.00
 • 09 listopada 2010r. od godziny 7.15 do 15.15
 • 10 listopada 2010r. od godziny 7.15 do 16.00
 • 12 listopada 2010r. od godziny 7.15 do 15.15
 • 15 listopada 2010r. od godziny 7.15 do 16.00

w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w pokoju nr 17 zostaną udostępnione do wglądu spisy wyborców.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY mgr Krzysztof Chodubski

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-05 13:40
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-05 13:42

Informacja
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyniu Chełmińskim
o składach obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-03 13:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-03 13:33

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Radzyniu Chełmińskim z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Radzyniu Chełmińskim podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 2 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:
 • Numer 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE POROZUMIENIE
 • Numer 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM Z MŁODZIEŻĄ
 • Numer 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA GŁADYSZEWSKIEGO
 • Numer 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW ZAKRZEWA
 • Numer 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZ DOM
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Anna Kuligowska

drukuj (OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Radzyniu Chełmińskim z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-11-02 17:02
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 17:03

Zawiadomienie o losowaniu do odwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-29 13:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-29 13:42

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 28 października 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-28 09:34
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-28 09:36

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

z dnia 21 października 2010r.
w sprawie numerów i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych obwodowych komisjach wyborczych.

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-25 11:52
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-25 11:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-25 11:53

Informacje, akty prawne, komunikaty wytwarzane przez Państwową Komisję Wyborczą, Komisarzy Wyborczych znajdują się na stronach www.pkw.gov.pl oraz www.radzynchelminski.pl


 

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-24 13:12

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyniu Chełmińskim
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190.), podaje się do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyniu Chełmińskim  powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-12 14:37

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-12 14:38

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2010 r.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 11 ust. 1, 3 i 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. St. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości składy terytorialnych komisji wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Toruniu w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

/wyciąg/

Miejska Komisja Wyborcza w Radzyniu Chełmińskim

Adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 20

Skład Komisji
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1
Hanna Elżbieta Bazylczuk
Radzyń Chełmiński
2
Monika Frankiewicz
Radzyń Chełmiński
3
Hanna Gawrzya
Radzyń Chełmiński
4
Adriana Jaskulska
Radzyń Chełmiński
5
Anna Kuligowska
Radzyń Chełmiński
6
Danuta Luncik
Radzyń Chełmiński
7
Natalia Luncik
Radzyń Chełmiński

KOMISARZ WYBORCZY W TORUNIU Andrzej Walenta

drukuj (INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 października 2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-11 09:57

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-11 09:57

 I N F O R M A C J A

dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych
zgłaszających kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień
21 listopada 2010r.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński uprzejmie informuje, że w związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) tych komitetów wyborczych , które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.
Pełnomocnicy mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 29 października 2010r w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, w godzinach pracy urzędu ,w pokoju Nr 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15).
W przypadku zgłoszenia do komisji wyborczych kandydatów w ilościach przekraczających maksymalny skład Miejska Komisja Wyborcza – organ właściwy do powołania obwodowych komisji wyborczych ustali skład komisji w drodze publicznego losowania. Stosowna informacja w tej sprawie jeżeli zajdzie taka potrzeba będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w BIP-ie.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-06 13:56
głosowanie przez pełnomocnika

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-01 10:58

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego
z dnia 22 września 2010r.

w sprawie okręgów wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-23 12:23
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-23 12:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-23 12:25

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-30 08:57
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-03 20:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-30 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11647
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-11 09:42:45