Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 1 marca 2011 roku.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński  na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:39

projekt uchwały w sprawie wyrazenia/nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chelmiński w 2012 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:41

projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:44

projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organow jednostek pomocniczych - sołectw (sołtysow i rad sołeckich)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:47

projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych - osiedli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:50

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachod" w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-15 14:53

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:17

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:21

projekt uchwaly w sprawie określenia trybu i sposobu powolywania i odwoływania czlonkow Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:25

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwaly w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:28

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:31

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:34

projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zamianę  nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 275/8 o pow. 0,0099 ha zapisanej w KW 26612 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński  na działkę Nr 274/1 o pow. 0,0120 ha KW TO1W/00035089/3 położoną w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-02-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-02-16 07:39

Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 28 kwietnia 2011r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:19

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wode pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:22

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:24

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:32

projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 09:44

projekt uchwały w sprawie wazności/niewazności wyborów sołectwa w sołectwie Zielnowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:11

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chelmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:12

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:14

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:17

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 10:20

projekt uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 126/4 o pow. 15 m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim i ustalenie za nią czynszu dzierżawnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 11:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 11:15

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal uzytkowy (garaż) o pow. 12 m2 położonego na działce Nr 152/1 w Radzyniu  Chełmińskim i ustalenia czynszu dzierżawnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-04-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 11:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-04-11 11:19

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 28 czerwca 2011r.

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:25
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 07:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:26

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:33

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziadzkiemu na realizację zadania "Budowa chodnika o dlugości 270m w ciągu drogi powiatowej nr 1424C Rywald-Książki- Dębowa Łąka w miejscowości Rywałd.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:46

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński, do gminnego zasobu nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:28

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:43

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:49
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 07:50

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola samorządowego w Radzyniu Chelmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:51

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:54

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:55

projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezewolenie na świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości stalych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 07:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:00

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:03

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:16

projekt uchwaly w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym działki rolne Nr 45/1 o pow. 0.2400 ha, Nr 45/2 o pow. 0.2400ha, Nr 45/3 o pow. 0.2300ha położone w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:18

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działkę Nr 343/1 o pow. 0.o194 ha położonej w Radzyniu Chelmińskim przy ul. Sady

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:21

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 258/1 o pow. 0.0112 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jagiellończyka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:23
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-15 08:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:24

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 336/7 o pow.. 0.0036 ha na działki Nr 331/3 o pow. 0.0063 ha, Nr 331/4 o pow. 0,0088 ha położone przy ul. Sady w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:42

projekt uchwały w sprawie powołania zespłu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 08:59

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 09:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-06-15 09:04

Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 30 września 2011r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:15

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:17

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków  oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:21

projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta i Gminy do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:24

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:27

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym niezabudowaną działkę rolną Nr 219/4 o pow. 0,5400 ha, KW 24273 położonej w Radzyniu Wybudowaniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:35

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym pomieszczenia lokalowego Nr 4 w budynku Nr 3 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Dąbrowskich 3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:38

projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wabrzeźnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-09-21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-09-21 13:41

Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 21 listopada 2011r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chelmiński na 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:34

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:36

projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 2012r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:37

projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-10-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:42

projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-10-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:43

projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. nowelizacji statutu gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-10-11
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 09:59

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:00

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński, pod nazwą Zielnowo I w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:06
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-10 14:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:06

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński, pod nazwą  Gołębiewo I w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:12

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:18

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze ustnego przetargu niograniczonego niezabudowaną działkę rolną Nr 114/25 o pow. 0.0937 ha połozoną w obrębie geodezyjnym Zakrzewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-11-10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-11-10 14:20

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2011r.

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 08:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 08:28

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 08:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 08:31

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 08:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 08:58

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:06

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:07

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu na realizację zadania "Budowa chodnika o długości 270 m w ciągu drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Książki-Dębowa Łąka w miejscowości Rywałd.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:10

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:11

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:12

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:14

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł stanowiących własność gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:17
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-09 09:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:17

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki zabudowanej Nr 182/7 o pow. 0,0115 ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:40

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ustnym niograniczonym niezabudowane działki Nr 218 o pow. 0.0210 ha, Nr 219 o pow. 0.0711 ha, położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. A. Nowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:50

w sprawie przyjecia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 09:52

projekt uchwały w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2011-12-09
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 10:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2011-12-09 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8763
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-15 11:51:59