Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Radzyń dnia 16.12.2011 r.
Znak: ZS-R-22/221/1//11/ER

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego celem bezpośredniego tankowania autobusów szkolnych w roku 2012 /nr sprawy ZS-R-22/221/1/11/
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup oleju napędowego celem bezpośredniego tankowania autobusów szkolnych roku 2012 /nr sprawy ZS-R-22/221/1/11/. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i przyjęto ją do realizacji.
Ofertę złożyła firma:
P.P.U.H „NAD – GAZ”
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński
Cena jednego litra oleju napędowego przed upustem: 5,48 zł słownie: pięć złotych 48/100.
Udzielony upust od ceny detalicznej 0,05 zł
Cena jednego litra po udzielonym upuście 5,43 zł słownie: pięć złotych 43/100.
Cena stanowiła 50% wartości kryterium.
Wysokość upustu stanowiła 50% kryterium
 

Nr of.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
P.P.U.H. „NAD – GAZ” Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński
 
5,43 zł
100
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
    data wytworzenia: 2011-12-16
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-12-16 09:58

OGŁOSZENIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
Reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na : Zakup oleju napędowego celem bezpośredniego tankowania autobusów szkolnych w roku 2012.

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-11-29 12:29

Opis strony

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
Reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na : Zakup oleju napędowego celem bezpośredniego tankowania autobusów szkolnych w roku 2012.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7473
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-16 09:58:58