Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 7.01.2004r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określenie jej składu osobowego i zakresu działania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-01-14 12:55
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 10:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-01-15 11:08
Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 8.01.2004r. w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zielnowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-01-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-02-03 09:32
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 10:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-02-03 09:35
Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-15 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-02-03 10:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-01-15 08:32
Zarządzenie Nr 4/2004 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 12.01.2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-01-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-01-15 13:05
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 10:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-01-15 13:07
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-15 13:08
Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 03.02.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości nr 247/2 o pow. 668 m2 położonej w Zielnowie po świetlicy), KW 27311

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-23 07:26
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-25 10:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-23 07:30
Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 17.02.2004r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości na okres 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-30 09:18
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-30 09:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-30 09:19
Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20.02.2004r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20..11.2002r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-30 09:27
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-30 09:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-03-30 09:30
Zarządzenie Nr 8/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 10.03.2004r. w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych w Zielnowie oraz ustalenia cen tych lokali do II przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-03-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-07 12:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-07 12:40
Zarządzenie Nr 9/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 17.03.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej o charakterze stałym do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz do przeprowadzenia przetargów na zbycie i wydzierżawienia nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-07 12:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-07 12:49
Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 29 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia deratyzacji wiosną roku 2004.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-04-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 11:38
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-04-26 11:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-04-26 11:39
Zarządzenie Nr 11/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 1.04.2004r. w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu po świetlicy w Rywałdzie oraz ustalenia ceny tego lokalu do II przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:02
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-06 10:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:06
Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:11
Zarządzenie Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 5.04.2004r. w sprawie partycypacji gminy w kosztach zarządu i eksploatacji budynku jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej w budynkach mieszkalnych przy obsłudze Małych Wspólnot Mieszkaniowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:19
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-06 10:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:22
Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 7.04.2004r. w sprawie wydzielenia z mieszkalnego zasobu gminy lokalu socjalnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:27
Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w zamian za święto w 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:31
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-06 10:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-06 10:33
Zarządzenie Nr 16/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 11:55
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-07 11:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-07 11:57
Zarządzenie Nr 17/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 6 maja 2004r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 2 lat zabudowanej działki mienia komunalnego Nr 12/5 o pow. 200m2 położonej w Szumiłowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-20 10:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-20 10:16
Zarządzenie Nr 18/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 7 maja 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań lokalu po świetlicy w budynku mieszkalnym Nr 68 we wsi Rywałd.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-20 10:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-20 10:34
Zarządzenie Nr 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 7.05.2004r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat począwszy od sezonu w 2004r. ternu ruin zamku pokrzyżackiego wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położony na działce Nr 11 o powierzchni około 1,20 ha w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-21 09:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-21 09:54
Zarządzenie Nr 20/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzń Chełmiński z dnia 7.05.2004r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat począwszy od sezonu w 2004r. terenu przy boisku stanowiącego teren przedzamcza usytuowanego na części działki Nr 11 o powierzchni około 30m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-21 09:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-21 10:00
Zarządzenie Nr 21/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 19.05.2004r. w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr 5 w budynku nr 25 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-05-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-21 10:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-05-21 10:06
Zarządzenie Nr 22/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 19.05.2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:00
Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 19.05.2004r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie oraz powołania Komisji Konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:06
Zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 19.05.2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:10
Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 19.05.2004r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Janna Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim oraz powołania Komisji Konkursowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:18
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-06-08 14:18
Zarządzenie Nr 26/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego z dnia 20.05.2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:22
Zarządzenie Nr 27/2004 Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Kancelaryjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-08 14:32
Zarządzenie Nr 28/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 28 maja 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-16 08:34
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-06-16 08:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-16 08:35
Zarządzenie Nr 29/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 28 maja 2004r. w sprawie powołania eksperta w zakresie pomocy prawnej przy prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-16 08:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-16 08:53
Zarządzenie Nr 30/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w radzyniu Chełmińskim z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-16 08:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-06-16 09:01
Zarządzenie Nr 31/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-08 09:03

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-08 09:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-11-28 11:55
Zarządzenie Nr 32/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-08 09:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-08 09:12
Zarządzenie Nr 33/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-06-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-08 09:18
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-07-08 09:21

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-08 09:22
Zarządzenie Nr 34/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 20.07.2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej pod nazwą "Piękna Zagroda 2004r."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-07-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-26 11:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-07-26 11:19
Zarządzenie Nr 35/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 11.08.2004r. w sprawie powołania dwóch osób do komisji Przetargowej, do prowadzonego postępowania w ramach przetargu nieograniczonego wg procedury uproszonej do 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej na nową PCV wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-08-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-08-19 09:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-08-19 09:00
Zarządzenie Nr 36/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 18.08.2004r. w sprawie przeznaczenia do I przetargu ustnego ograniczonego działki rolnej położonej w Zakrzewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-09-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-09-03 08:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-09-03 08:56

Zarządzenie Nr 37/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 31.08.2004r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-09-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-09-20 08:41
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-09-20 09:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-09-20 09:12

Zarządzenie Nr 38/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.08.2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-11-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 15:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 15:06

Zarządzenie Nr 39/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 31.08.2004r.
w sprawie organizacji i planów nauczania na rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006 szkół i przedszkola samorządowego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-21 08:10

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-21 08:11

Zarządzenie Nr 40/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 13 września 2004r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:14

Zarządzenie Nr 42/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 30 września 2004 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:20

Zarządzenie Nr 43/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 30 września 2004r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Radzyń Chełmiński na 2004 rok.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:24

Zarządzenie Nr 44/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.10.2004r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczeń klasowych w budynku Nr 32 w Zielnowie i w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego ograniczonego działki Nr 114/22 położonej w Zakrzewie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 13:33

Zarządzenie Nr 45/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiński
z dnia 5.10.2004r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 14:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 14:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2006-02-23 07:54

Zarządzenie Nr 46/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 11.10.2004r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia na okres trzech lat  części budynku Przepompowni PIII o pow. 165,83m2 wraz z wiatą o pow. 36m2 położonych na działce nr 470 o powierzchni ogólnej 2945m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijew, dla której w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie prowadzona jest Księga Wieczysta nr 24911.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-11-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 14:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 14:36

Zarządzenie Nr 47/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 14 października 2004r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 14:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 14:12

Zarządzenie Nr 48/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.10.2004r.
w sprawie ustalenia własności Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński na czas oznaczony na okres do 3 lat.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-11-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 14:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 14:45

Zarządzenie Nr 49/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 15 października 2004 roku
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-11-05
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-05 11:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-05 11:53

Zarządzenie Nr 50/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.10.2004r.
w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia deratyzacji jesienią roku 2004.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-26
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-26 14:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-26 14:58

Zarządzenie Nr 51/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.10.2004r.
w sprawie przeznaczenia do II przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej budynkiem gospodarczym nieruchomości na terenie byłej szkoły Nr 47/5 o pow. 2,161m2 położonej w Zielnowie, KW 27310.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-10-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 14:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-10-22 14:22

Zarządzenie Nr 52/2004
Burmistrza Miasta i gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2004r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-11-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 14:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-11-30 14:58

Zarządzenie Nr 53/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 z dnia 12.11.2004r.

 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2005 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-12-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-03 14:03
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-12-03 14:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-03 14:06

Zarządzenie Nr 54/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.11.2004r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań 2 pomieszczeń klasowych położonych na parterze i na piętrze budynku Nr 32 położonego na działce Nr 47/3 o pow. ogólnej 2.342m2 we wsi Zielnowo, KW 27310.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-12-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-03 14:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-03 14:12

Zarządzenie Nr 55/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.11.2004r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości budynkiem gospodarczym na terenie byłej szkoły w Zielnowie stanowiącej działkę Nr 47/5 o pow. 2.161m2, KW 27310.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-12-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-03 14:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-03 14:26

Zarządzenie Nr 56/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.12.2004r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w zamian za święta w 2004.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2004-12-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-09 09:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2004-12-09 09:46

Zarządzenie Nr 57/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-01-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-01-21 11:45

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-01-21 11:46

Zarządzenie Nr 58/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w zamian za święto w 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-02-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-02-02 13:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-02-02 13:18

Zarządzenie Nr 59/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.12.2004r.
w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 46/2004 z dnia 11.10.2004r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia na okres trzech lat części budynku Przepompowni PIII o pow. 165,83m2 wraz z wiatą o pow. 36m2 położonych na działce na 470 o pwierzchni ogólnej 2946m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 24911.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2005-02-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-02-10 09:00
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2005-02-10 09:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2005-02-10 09:02

Opis strony

Justyna Krzeszewska, Dział ogólno - organizacyjny, 056/6886087, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11316
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-02-23 07:54:49