Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zaszczep się tradycją - festyn

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła Stowarzyszeniu Aktywna Wieś Słup, Słup 3 , 83 – 330 Mełno realizację zadania publicznego pod nazwą:

Zaszczep się tradycją” Festyn

Koszt realizacji zadania – 5.000,00 zł.

Z zastrzeżeniem organizacji ww festynu po dniu 17 lipca 2020r.

drukuj (Zaszczep się tradycją - festyn)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-15 15:07

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 3 lipca 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: „ Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup”, Słup 3, 86 – 330 Mełno

Nazwa zadania: „ Zaszczep się tradycją” Festyn

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 10 lipca 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-03 10:05

Załaczniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-07-03 10:08
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-07-03 10:08

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-03 10:05

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14 lutego 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” w Rywałdzie, Rywałd 46, 87-220 Rywałd
Nazwa zadania:  Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 lutego 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 13:36

Załączniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
  • zmodyfikował: Damian Grubich
   ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 14:07

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46

Informacja

Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2020r.  realizacji zadania: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-07 13:23

załączone pliki

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-07 13:22
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-07 13:22

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-07 13:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIV/115/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” pn.:

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.


Na powyższe zadanie wpłynęła jedna kompletna i formalnie poprawna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.


Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 lutego 2020r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „

Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.:

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 140.000,00zł.

 

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-03-10 11:38

załącznik do ogłoszenia o wyniku postępowania konkursowego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-03-10 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 361
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-15 15:07