Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:03

Uchwała Nr XIII/126/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Dębieniec

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:07

Uchwała XIII/127/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:11

Uchwała Nr XIII/128/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:16

Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriow, liczbny punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoly podstawowej lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:21

Uchwała Nr XIII/130/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:24
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-03 13:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:55

Uchwała Nr XIII/131/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:26

Uchwała Nr XIII/132/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Czeczewo–Gołębiewo przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej Czeczewo oraz Czeczewo Gołębiewo

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:28

Uchwała Nr XIII/133/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów mienia komunalnego Nr 38/36 o pow. 0.0168ha, Nr 38/38 o pow. 0.0029ha na grunty stanowiące własność osoby fizycznej Nr 38/32 o pow. 0.0091ha, położone w obrębie Czeczewo gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:35
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-03 13:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 13:39

Uchwała Nr XIII/134/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowaną działkę rolną Nr 40/28 o pow. 0.0400 ha, KW TO1W/00024637/0 położoną w obrębie geodezyjnym Rywałd gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 14:01

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-03 14:01

Uchwala Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-31 08:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-31 08:22

Uchwała Nr XIV/136/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-31 08:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-31 08:27

Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 marca 2016r w sprawie programu opieki nad zwierzętam i bezdomnymi oraz zapogiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-31 08:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-03-31 08:31

Uchwała Nr XV/138/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 08:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 08:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 08:47

Uchwała Nr XV/139/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 08:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 08:51

Uchwała Nr XV/140/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 08:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 08:58

Uchwała Nr XV/141/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji dla Parfii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:01

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:01

Uchwała Nr XV/142/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo-Gawłowice w miejscowości Zielnowo - etap II

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:04

Uchwała Nr XV/143/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na opracowanie Powiatowego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:07

Uchwała Nr XV/144/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych stawek cenowych opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzeia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:10

Uchwała Nr XV/145/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlnane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:14
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-06 09:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-06 09:14

uchwała Nr XVI/146/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:24

Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2015r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:30

Uchwala Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:33

Uchwała nr XVI/149/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji dla Parfii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:41

Uchwała Nr XVI/150/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2016r dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:46

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:46

Uchwała Nr XVI/151/16 Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie udzielenia w roku 2016dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Podgrodzie 7 w Radzyniu Chełmińskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 13:59

Uchwała Nr XVI/152/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia kryteriow i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:03

Uchwała Nr XVI/153/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim za 2015r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:12

Uchwała Nr XVI/154/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:15

Uchwała Nr XVI/155/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:24

Uchwala Nr XVI/156/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezpretargowej częśći pomieszczenia socjalnego o pow. 7.25 m2 w budynku Nr 13, położonym w Szumiłowie gm. Radzyń Chełmiński, stanowiacego własność mienia komunalnego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-05-31 14:27

Uchwała Nr XVII/157/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:18

Uchwała Nr XVII/158/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:21

Uchwała Nr XVII/159/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:23

Uchwała Nr XVII/160/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym nieruchomości gruntowe Nr 29 o pow. 0,0555 ha, KW TO1W/00024293/6, Nr 30 o pow. 0,0566 ha, KW TO1W/00024294/3, położone w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński przy ul. J. Długosza

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:30

Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych Nr 285/6 o pow. 0.0998 ha, KW TO1W/00035956/2, Nr 311/3 o pow. 0.0197 ha, KW TO1W/00023510/7, położonych w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Prof M. Gumowskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:34

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:35

Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów mienia komunalnego Nr 418/3 o pow. 0,1824 ha, na grunty stanowiące własność osob fizycznych Nr 354/4 o pow. 0.1815 ha, położone w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:39

Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na II półrocze 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-06-30 10:43

Uchwała Nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-23 09:38
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-08 14:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-23 09:38

Uchwała Nr XVIII/165/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, miesiecznego ryczałtu dla przewodniczącego rady oraz diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-23 09:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-23 09:44

Uchwała Nr XIX/166/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-30 14:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-30 14:06

Uchwała Nr XIX/167/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-30 14:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-30 14:10

Uchwała Nr XIX/168/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-30 14:11
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-04 14:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-09-30 14:11

Uchwała Nr XIX/169/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/16 z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na opracowanie Powiatowego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-10-04 14:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-10-04 14:29

Uchwała Nr XIX/170/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2016r w sprawie upoważnienie wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-10-04 14:34

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-10-04 14:34

Uchwała Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:12

Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:31
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-08 14:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:31

Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:31

Uchwała Nr XX/174/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowejj

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Uchwała Nr XX/175/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Uchwała Nr XX/176/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi praz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Uchwala Nr XX/177/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:37

Uchwała Nr XX/178/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Uchwała Nr XX/179/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym niezabudowanej nieruchomości Nr 418/2 o pow. 0,1509 ha, KW TO1W/00026448/2 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-07 10:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Uchwała Nr XX/180/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Uchwała Nr XX/181/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy w 2017r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Uchwała Nr XX/182/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłat za cieplo pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2016-12-05 09:49

Uchwała Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:15

Uchwała Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:15

Uchwała Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:20
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-03 11:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:20

Uchwała Nr XXI/186/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:36

Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:36

Uchwała Nr XXI/188/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-01-03 11:36

Uchwała Nr XXI/189/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Uchwała Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2017r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-05-08 14:20

Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej na 2017r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2017-02-09 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14467
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-05-08 14:19:55