Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 marca 2012r.

projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Radzyń Chełmiński lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 58,73 m2 położonego   w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Tow. Jaszczurczego 8,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:36

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:38

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:39

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:40

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:40

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 08:00

projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chelminski w 2013r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 08:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:42

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:44

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmiane przeznaczenia części nieruchomości wspólnej położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński, oznaczonej Nr działki 90/27, o pow. 1696 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 48

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:49

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:51

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym lokalu Nr 4 w budynku Nr 2 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:52

projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na niodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Radzyń Chełmiński niezabudowanej nieruchomości Nr 104 o pow. 0,9600 ha połozonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:54

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu mieszkalnego Nr1 w budynku Nr 5 położonego w Radzyniu Wsi gm. Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:56

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:56

projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012-03-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:58

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2012r.

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:24

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:27

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2011r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:30

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu położonego w obrebie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:38

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński

 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:49
 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:47

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:55
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 14:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:51

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 15:03
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-25 15:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 15:00

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-27 11:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:02

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:05

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmiński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-27 11:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:08

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-27 11:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:12

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:17

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 4 w budynku Nr 2 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:24

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-06-27 11:40

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:27

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:41

Projekty uchwał na XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie sie 14 sierpnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:56

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:40

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:46

Projekty uchwał na XVIII Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskigo, która odbędzie się 24 września 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:34

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:38

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:54

Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 16 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 12:37

Projekty uchwał na XX Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 28 listopada 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-21 14:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:27

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 08:21
  • zmodyfikował: Grażyna Szałas
   ostatnia modyfikacja: 2012-11-22 08:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 08:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 08:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 08:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-11-22 11:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:00

Projekty uchwał na XXI Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 10:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 10:54

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:23
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  • opublikował: Grażyna Szałas
   data publikacji: 2012-12-12 11:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:34

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:40

Projekty uchwał na XXII Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 28 grudnia 2012r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6957
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-20 14:27:56