Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 marca 2012r.

projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Radzyń Chełmiński lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 58,73 m2 położonego   w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Tow. Jaszczurczego 8,

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:36
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:36

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:37
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:38

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2012r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:39

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:40

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 08:00

projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chelminski w 2013r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 08:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:42

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:44

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmiane przeznaczenia części nieruchomości wspólnej położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński, oznaczonej Nr działki 90/27, o pow. 1696 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 48

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:49

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:50
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:51

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu niograniczonym lokalu Nr 4 w budynku Nr 2 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:52

projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na niodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Radzyń Chełmiński niezabudowanej nieruchomości Nr 104 o pow. 0,9600 ha połozonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:54
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:54

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu mieszkalnego Nr1 w budynku Nr 5 położonego w Radzyniu Wsi gm. Radzyń Chełmiński.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:56

projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 20.03.2012
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:58
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-03-20 07:58

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 26 czerwca 2012r.

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:24

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:27

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:30

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu położonego w obrebie Janowo w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:43
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:38

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:47

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:55
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:55
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 14:51

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 15:03
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 15:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-25 15:00

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:02

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:05

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmiński

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:08

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:13
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:12

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:17

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 4 w budynku Nr 2 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Radzyniu Chełmińskim

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:24

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia w przetargu nieograniczonym pomieszczenia klasowego w budynku Nr 47 w Rywałdzie.

 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:40
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:27

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-06-27 11:41

Projekty uchwał na XVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie sie 14 sierpnia 2012r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:49
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-13 10:29
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-13 10:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:50
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-13 10:33
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-13 10:33
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-13 10:33
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:52
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:53
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 13:56
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:03
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:06
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:09
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:22
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:19
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:35
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:35
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:35
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:22
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.08.10
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-08-10 14:46

Projekty uchwał na XVIII Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskigo, która odbędzie się 24 września 2012r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:04
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:05
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:21
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-19 08:03
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-19 08:03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:34
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:35
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-19 08:06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:38
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:41
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:43
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:39
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:49
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:49
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:44
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:50
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.09.17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 12:00
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-09-17 11:54

Projekty uchwał na XIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 16 listopada 2012r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:22
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 11:15
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 11:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 11:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 11:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 11:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 11:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:23
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:38
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:38
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 10:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-14 12:37

Projekty uchwał na XX Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 28 listopada 2012r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:08
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:08
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:13
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:19
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:22
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:25
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:23
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:26
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:25
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:27
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:31
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-21 14:31
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 08:21
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-22 08:21
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 08:23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 08:19
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 08:39
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 08:36
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:05
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:12
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.11.22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-11-22 11:00

Projekty uchwał na XXI Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2012r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 10:54
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 10:58
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:20
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:20
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 10:54
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:34
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:34
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:34
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:34
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:23
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:40
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:42
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:42
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:42
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:42
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:34
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:45
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 11:43
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:45
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:45
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:45
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:45
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:45
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:45
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.12
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:45
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-12 12:40

Projekty uchwał na XXII Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 28 grudnia 2012r.

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:13
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:19
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:15
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:24
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:22
 • autor informacji: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2012.12.20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:27
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2012-12-20 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2777
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-12-20 14:27

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2035961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 12:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl