Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Klub dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim

Zasady dokonywania wpisu do Rejestru

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020, poz. 326). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

W celu sprawdzenia zgodności danych, burmistrz może żądać dodatkowych dokumentów. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.

Miejsce złożenia dokumentów

Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Tabela informacyjna podmiotu wpisanego do Rejestru

Nazwa:

Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim

Lokalizacja instytucji:

Kujawsko-Pomorskie, Gmina Radzyń Chełmiński, Miasto Radzyń Chełmiński
ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński

Adres WWW żłobka/klubu:

Brak danych

E-mail żłobka/klubu:

klub@radzynchelminski.eu

Telefon żłobka/klubu:

+48 733 420 900

Liczba miejsc:

16

Liczba dzieci zapisanych:

11

Opłata miesięczna - podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia):

1000,00 zł

Opłata za wyżywienie - dzienna:

10,00 zł

Zniżki:

Brak danych

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 6:30-16:00

Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?:

TAK

Podmiot prowadzący - nazwa:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Podmiot prowadzący - NIP:

876 23 08 769

Podmiot prowadzący - REGON:

871118655

Podmiot prowadzący - numer pozycji rejestru:

1/2020

Adres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub:

www.radzynchelminski.eu

drukuj (Klub dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-09-30 12:28
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-09 14:12

Rejestr złobków i klubów dziecięcych

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-09-30 12:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-06 08:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3956
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-09 14:12:47