Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr IV/25/2003r. Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-17 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-17 14:33
Uchwała Nr IV/26/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:32
Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-18 11:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-18 11:21
Uchwała Nr IV/28/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia zasad polityki czynszowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:24
Uhwała Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do określenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:31
Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:34
Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:37
Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie zbycia akcji Spółki "Netia Telekom" S.A. w Warszawie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:40
Uchwała Nr IV/33/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:43
Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji d/s opracowania zmian statutu gminy i zmian statutów jednostek pomocniczych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:45
Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:48
Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:52
Uchwała Nr IV/37/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003r. w sprawie ustalenia stawek odpłatności za wynajem sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:55
Uchwała Nr V/38/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2002 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 11:58
Uchwała Nr V/39/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:00
Uchwała Nr V/40/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:02
Uchwała Nr V/41/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:09
Uchwała Nr V/42/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w przetargu nieograniczonym nieruchomości i lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:13
Uchwała Nr VI/43/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:15
Uchwała Nr VI/44/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:18
Uchwała Nr VI/45/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:21
Uchwała Nr VI/46/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:25
Uchwała Nr VI/47/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-18 12:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-18 12:31
Uchwała Nr VI/48/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie powołania Zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:35
Uchwała Nr VI/49/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Szpitalnej na ulicę Jana Pawła II.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:38
Uchwała Nr VI/50/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie upoważnienia do czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:42
Uchwała Nr VI/51/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2003-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-18 12:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-18 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-18 12:46
Uchwała Nr VII/52/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 13:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 13:40
Uchwała Nr VII/53/03 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 13:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 13:47
Uchwała Nr VII/54/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 13:53
Uchwała Nr VII/55/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:05
Uchwała Nr VII/56/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:10
Uchwała Nr VII/57/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu nr 1 w budynku nr 6a w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Tysiąclecia w przetargu nieograniczonym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:16
Uchwała Nr VII/58/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 46 we wsi Zakrzewo w przetargu nieograniczonym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-07 14:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-07 14:28
Uchwała Nr VII/59/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 70 o pow. 1.03 ha położonej we wsi Zakrzewo w przetargu nieograniczonym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:34
Uchwała Nr VII/60/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości nr 247/2 o pow. 668 m2 położonej w Zielnowie w przetargu nieograniczonym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:43
Uchwała Nr VII/61/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2003-10-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-10-07 14:49
Uchwała Nr VIII/62/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 12:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-08 12:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 12:50
Uchwała Nr VIII/63/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zielnowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 12:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 12:58
Uchwała Nr VIII/64/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 13:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 13:11
Uchwała Nr VIII/65/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 13:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-08 13:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 13:19
Uchwała Nr VIII/66/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-08 13:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 14:00
Uchwała Nr VIII/67/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości nr 47/5 o pow.2.161 m2 położonej w Zielnowie w przetargu nieograniczonym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 14:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-08 14:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 14:33
Uchwała Nr VIII/68/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym części budynku poszkolnego usytuowanego na działce nr 47/3 w Zielnowie i części budynku poszkolnego usytuowanego na działce nr 47/4 w Zielnowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2003-01-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-13 15:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-08 14:40
Uchwała Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z przeprowadzonej kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-13 15:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-13 15:11
Uchwała Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2003 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-13 15:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-13 15:22
Uchwała Nr VIII/71/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie opłaty targowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 12:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 12:50
Uchwała Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy, określenie jej wysokości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 12:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:00
Uchwała Nr VIII/73/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2004 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:08
Uchwała Nr VIII/74/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:16
Uchwała Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 13:37
Uchwała Nr VIII/76/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 13:47
Uchwała Nr VIII/77/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-14 13:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 13:51
Uchwała Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 24 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego w przetargu nieograniczonym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 14:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 14:06
Uchwała Nr VIII/79/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2003 - 2007.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 14:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 14:19
Uchwała Nr IX/80/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2003 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-15 14:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-15 14:38
Uchwała Nr IX/81/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 11:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 11:41
Uchwała Nr IX/82/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 11:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 12:01
Uchwała Nr IX/83/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-01-16 12:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 12:15
Uchwała Nr IX/84/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2004-01-16
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 12:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-16 12:27

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew.49, e-mail:umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14322
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-01-16 12:29:37