Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Projekty uchwał na XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w dniu 23 lutego 2010r.

projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji celem przekształcenia Szkołę Podstawową im. Ks. S. Kard. Wyszynskiego w Rywałdzie w filię Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 11:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 11:47

projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Płużnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 11:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 11:51

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 168/20 o pow. 0,0184 ha zapisanej w KW 33166 położonej w obrębie geodezyjnym Czeczewo, działki Nr 215/1 o pow. 0,0697 ha i działki Nr 220/2 o pow. 0,0332 ha zapisanych w KW 25300 połozonych w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie na działkę Nr 219/3 o pow. 0,4749 ha, KW 24273 położoną w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 12:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 12:00

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej tj. działki Nr 168/22 o pow. 0,0044 ha zapisanej w KW 33165 i działki Nr 168/23 o pow. 0,0181 ha zapisanej w KW 33165 położonych w obrębie geodezyjnym Czeczewo na działkę Nr  275/7 o pow. 0,0080 ha zapisanej w KW 26613 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-02-18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 12:07

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-02-18 12:07

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dniu 29 marca 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-03-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-18 13:43

projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński w 2011 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-03-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-18 13:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-18 13:45

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachód" w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-03-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-18 13:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-18 13:47

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-03-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-18 13:50

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-18 13:50

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok  2010,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-03-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-19 09:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-19 09:33

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działkę Nr 196/1 o pow. 1.47 ha położonej w Radzyniu Wybudowaniu oraz działkę Nr 358/2 o pow. 0,1007 ha położoną w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-03-17
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-19 09:35
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-19 09:36

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-03-19 09:36

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbedzie się w dniu 28 kwietnia 2010r.

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 12:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 12:53

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 12:55

projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 12:57

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 12:57

projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 12:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 12:59

projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:00

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:01

projekt uchwały ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:02

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:02

projekt uchwały w sprawie  likwidacji celem przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks.S.Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie w filię Szkoły Podstawowej im. gen.J.H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim .

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:03
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 13:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:04

projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:06

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:09

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-04-16
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-04-16 13:10

Projekty uchwał na XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 24 maja 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-20 12:40

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-20 12:42

projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia od właścicieli niezbędnych powierzchni gruntów w celu wybudowania i eksploatacji przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-05-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-20 12:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-05-21 12:29

Projekty uchwał na XLV Sesje Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 24 czerwca 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 12:54

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych gminie praz warunki dopuszczalności pomocy  publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 12:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 12:59

projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:02

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:02

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:04

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/278/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Południe-Zachód" w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:11

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Województwem Kujawsko - Pomorskim i udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:13

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-06-15
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-06-15 13:15

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice na pomoc dla powodzian

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Puzon
  data wytworzenia: 2010-07-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-06 13:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-06 13:29

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Puzon
  data wytworzenia: 2010-07-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-06 13:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-06 13:25

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, do gminnego zasobu nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Puzon
  data wytworzenia: 2010-07-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-06 13:35

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-06 13:35

Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 29 września 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:26

projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej orazinformacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucj kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:28

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiazkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:31

projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:36

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 23 m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:37

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali użytkowych – garażu i pomieszczenia gospodarczego, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali położone na działce nr 126/3 o pow. 60 m2 w miejscowości Radzyń Chełmiński na rzecz Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, do gminnego zasobu nieruchomości,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:39

projekt uchwały w sprawie przyjecia programu aktywności lokalnej "Program Aktywności Lokalnej dla miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-09-20 11:41

Projekty uchwał na XLVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 października 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-21 09:04

projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pozytku Publicznego Miasta i Gminy  (lub organizacjami pozarządowymi) i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-21 09:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-21 09:08

projekt uchwały w sprawie przyjecia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radzynia Chełmińskiego na lata 2010-2017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-21 09:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-21 09:12

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębieniec na lata 2010-2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-10-22
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-21 09:14
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-27 09:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-10-21 09:14

Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 10 listopada 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:17

projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:18

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:18

projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:20

projekt uchwaly w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:22

projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:26

projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego czlonka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - wykonującego obowiazki w Zespole Zamiejscowym w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:28

projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-02 13:30

projekt uchwały w sprawie Programu współpracy w 2011r.   Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-02
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-03 08:45

                                   K A D E N C J A   2010-2014

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:15
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-29 08:16

Projekty uchwał na I Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 1 grudnia 2010r.

projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:17
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-29 08:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:19

projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:21

projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głowowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:24

projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:26

projekt uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:28

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:28

projekt uchwały w sprawieustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:30

projekt uchwaly w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:42

projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych Rady Miejskiej Radzynia Chelminskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:46

projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:48

projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Radzynia Chelmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-11-29
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-11-29 08:49

Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 6 grudnia 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełminski na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-06 12:28

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-03
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-06 12:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-06 12:29

Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej Radzynia Chełmińaskiego, która odbędzie się 21 grudnia 2010r.

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-14 13:23
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-14 13:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-14 13:24

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-14 13:25

Projekty uchwał na IV Nadzwyczajną Sesją Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która odbędzie się 29 grudnia 2010r.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:45

projekt uchwały w sprawie przejęcia przezGminę Miasto i Gminę w zarządzanie kotłowni przy Zespole Szkół w Radzyniu Chelminskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:47

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii praz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:51

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:51

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:53

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2010-12-30 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8010
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-30 08:56:46