Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIV/90/08 z dnia 14 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim oraz wysokości opłat z tego tytułu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-01-18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:32
Uchwała Nr XIV/91/08 z dnia 14 stycznia 2008r
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie oraz wysokości opłat z tego tytułu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-01-18
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-01-18 11:35
Uchwała Nr XV/92/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 11:19
Uchwała Nr XV/93/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie nabycia prawa przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 11:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 11:33
Uchwała Nr XV/94/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktów rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 11:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 11:39
Uchwała Nr XV/95/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 11:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 11:43
Uchwała Nr XV/96/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 91 o pow. 0.12,73 ha, KW 24588 położonej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:15
Uchwała Nr XV/97/08 z dnia 12 marca 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2008-2012.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:21
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 12:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:21
Uchwała Nr XV/98/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie Programu współpracy w 2008r.   Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński z  organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do  innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz  stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich  cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:27
Uchwała Nr XV/99/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński na lata 2008-2013.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:39
Uchwała Nr XV/100/08 z dnia 12 marca 2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do programu "Moje boisko - ORLIK 2012"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-03-14
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:44

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-03-14 12:44
Uchwała Nr XVI/101/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:22
Uchwała Nr XVI/102/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:26
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-30 10:27
Uchwała Nr XVI/103/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:35
Uchwała Nr XVI/104/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:39
Uchwała Nr XVI/105/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem w przypadkach należących do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:50
Uchwała Nr XVI/106/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie przeniesienia własności działki Nr 4/1 o pow. 35 m2 , KW 27558 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:53

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:54
Uchwała Nr XVI/107/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 385/3 o pow. 0.26,67 ha, KW 26411 położonej w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:57

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 10:58
Uchwała Nr XVI/108/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie darowania działki Nr 166/1 o pow. 1.07 ha położonej w Zielnowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 11:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-04-30 11:05
Uchwała Nr XVII/109/08 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-05-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:10
Uchwała Nr XVII/110/08 z dnia 27 maja 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-05-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:19
Uchwała Nr XVII/111/08 z dnia 27 maja 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz dla części działki nr 142/14 - obręb Kneblowo, położonych w gminie Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-05-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:24
Uchwała Nr XVII/112/08 z dnia 27 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw majątkowych nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy w trybie art. 66 paragraf 1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-05-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-05-30 11:33
Uchwała Nr XVIII/113/08 z dnia 3 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-06-06
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-06 11:40
Uchwała Nr XIX/114/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 12:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-04 13:06
Uchwała Nr XIX/115/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-04 13:30
Uchwała Nr XIX/116/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zmainy uchwały w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zapotrzebowania w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:32
Uchwała Nr XIX/117/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Maista i Gminy Radzyn chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-04 13:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:37
Uchwała Nr XIX/118/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:42
Uchwała Nr XIX/119/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:46
Uchwała Nr XIX/120/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki Nr 336/5 o pow. 0.08,16ha, KW 25597 położonej w Radzyniu chełmińskim przy ul.Sady

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:51
Uchwałą Nr XIX/121/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 336/3 o pow. 0.04,41ha, KW 25595 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:54
Uchwała Nr XIX/122/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 133/3 o pow. 2.74ha, KW 24278 połozonej w Gołębiewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 13:58
Uchwała Nr XIX/123/08 z dnia 27 czewrca 2008r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadnicego i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 14:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-04 14:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 14:02
Uchwała Nr XIX/124/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 14:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-04 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 14:05
Uchwała Nr XIX/125/08 z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 14:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 14:07
Uchwała Nr XX/126/08 z dnia 1 lipca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-07-04
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-04 14:11
Uchwała Nr XXI/127/08 z dnia 9 sierpnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-08-11
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-11 13:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-11 13:09
Uchwała Nr XXII/128/08 z dnia 12 września 2008r.

w sprawie zminay uchwały w sparwie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-09-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-01 13:11
Uchwała Nr XXIII/129/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-01 13:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-01 13:20
Uchwała Nr XXIII/130/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu inwestycyjnego długoterminowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-01 13:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-01 13:26
Uchwała Nr XXIII/131/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych których zarządcą jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-01 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-01 13:29
Uchwała Nr XXIII/132/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierszeństwa najemcom tych lokali

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-07 10:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 10:49
Uchwała Nr XXIII/133/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieogrniczonym lokalu Nr 4 w budynku Nr 48 w Zakrzewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:24
Uchwała Nr XXIII/134/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 76 m2 w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:29
Uchwała Nr XXIII/135/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 114/28 o pow. 0.18,76 ha, KW 24269 położonej w Zakrzewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-07 12:35
Uchwała nr XXIII/136/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym działki Nr 114/6 o pow. 0.02,00 ha, KW 25187 położonej w Zakrzewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:56
Uchwała Nr XXIII/137/08 z dnia 25 września 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki Nr 94/2 o pow. 0.08,71 ha, KW 24299 położonej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 12:59
Uchwała Nr XXIII/138/08 z dnia 25 września 2008r.

w sparwie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-10-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 13:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-07 13:01

Uchwała Nr XXIV/139/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:11

Uchwała Nr XXIV/140/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:23

Uchwała Nr XXIV/141/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:25

Uchwała Nr XXIV/142/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:33

Uchwała Nr XXIV/143/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 08:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:35

Uchwała Nr XXIV/144/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 08:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:40

Uchwała Nr XXIV/145/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 23m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 08:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:43

Uchwała Nr XXIV/146/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetragowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 44m2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 09:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:47

Uchwała Nr XXIV/147/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu Nr 3 w budynku Nr 2 w Radzyniu Chełmińskim przy ul. K. Jagiellończyka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-07 12:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 08:50

Uchwała Nr XXIV/148/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie Programu współpracy w 2009r.   Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński z  organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do  innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz  stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich  cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 09:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:10

Uchwała Nr XXIV/149/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie przjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:13

Uchwała Nr XXIV/150/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim upoważnieia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-08 09:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:17

Uchwała Nr XXIV/151/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:19

Uchwała Nr XXIV/152/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do "Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:25

Uchwała Nr XXIV/153/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzeennego "Południe-Zachód" w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:29

Uchwała Nr XXIV/154/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego względnie do wystąpienia Gminy Radzyń Chełmiński z  tego Związku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 09:53

Uchwała Nr XXIV/155/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat grudziądzki umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Nauczyciel uczący się- podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2008-12-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 10:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-08 10:01

Uchwała Nr XXV/156/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:01

Uchwała Nr XXV/157/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku bidżetowego 2008

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:06

Uchwała Nr XXV/158/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radyń Chełmiński na 2009 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:08

Uchwała Nr XXV/159/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ciepło pobierane ze źródeł ciepła stanowiących własność gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:20

Uchwała Nr XXV/160/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:16

Uchwała Nr XXV/161/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:18

Uchwała Nr XXV/162/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Rynduch
  data wytworzenia: 2009-01-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9761
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-14 08:41:44