Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 
z dnia 5.01.2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 600 000 zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-02-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-04 09:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-04 09:32

Zarządzenie Nr 2/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.01.2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-01-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-12 10:49

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-12 10:49

Zarządzenie Nr 3/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.01.2010r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organziacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2010r. realizacji zadań publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-01-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-25 08:35

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-01-25 08:35

Zarządzenie Nr 4/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.01.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-02-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-23 09:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-23 09:14

Zarządzenie Nr 5/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Cyhełmiński
z dnia 12.02.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w rybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-02-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-17 10:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-17 10:41

Zarządzenie Nr 6/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 23.02.2010r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-02-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-24 08:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-02-24 08:21

Zarządzenie Nr 7/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.02.2010r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do II przetargów ustnych nieograniczonych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-03 10:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-03 10:16

Zarządzenie Nr 8/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.02.2010r.
w sprawie zmiany nazwy stanowiska Kierownika samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Bilioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-04
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-04 14:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-04 14:15

Zarządzenie Nr 9/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.02.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010r rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-03 13:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-03 13:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-03 13:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-03 13:09

Zarządzenie Nr 10/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.03.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-15
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-15 12:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-15 12:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-15 12:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-15 12:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-15 12:08

Zarządzenie Nr 11/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 5.03.2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samorządowej instytucji kultury w Radzyniu Chełmińskim. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-24
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-24 09:30

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-24 09:34

Zarządzenie Nr 12/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.03.2010r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozadania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim za 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-25 07:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-25 07:44

Zarządzenie Nr 13/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 17.03.2010r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2009 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-19 11:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-19 11:43

Zarządzenie Nr 14/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.03.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-03-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-25 07:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-03-25 07:48

Zarządzenie Nr 15/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 31.03.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:11

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:12

Zarządzenie Nr 16/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.03.2010r.
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat terenu ruin zamku pokrzyżackiego wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położony na działce Nr 11 o powierzchni 1,20 ha w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-04-02
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-04-02 08:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-04-02 08:07

Zarządzenie Nr 17/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.04.2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub wydzierżawienie na nieruchomości.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-04-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-04-12 09:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-04-12 09:43

Zarządzenie Nr 18/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.04.2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 09:50

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 09:50

Zarządzenie Nr 20/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.04.2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru technicznego robót dla zadania: "Przebudowa istniejącego budynku kotłowni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania w Dębieńcu gmina Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 09:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 09:00

Zarządzenie Nr 21/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.04.2010r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 09:03
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 09:04

Zarządzenie Nr 22/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.04.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński".
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 09:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 09:08

Zarządzenie Nr 23/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.04.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-14
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-14 10:20

Zarządzenie Nr 24/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.05.2010r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 11:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 11:17

Zarządzenie Nr 25/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.05.2010r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-12
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 11:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-12 11:20

Zarządzenie Nr 26/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 12.05.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na działkach Nr 266 o pow. 0,0463 ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0,0990 ha KW TO1W/00034687/8 w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego "Sady"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-05-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-13 14:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-05-13 14:43

Zarządzenie Nr 27/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.05.2010r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-01 10:40

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-01 10:40

Zarządzenie Nr 27A/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.05.2010r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2010r. realizacji zadań publicznych.


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-16 10:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-16 10:26

Zarządzenie Nr 28/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.05.2010r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2010.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-01 12:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-01 12:36

Zarządzenie Nr 29/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.05.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-10 07:47
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-10 07:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-10 07:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-10 07:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-10 07:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-10 07:50

Zarządzenie Nr 30/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.05.2010r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-01
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-01 13:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-01 13:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-01 13:02

Zarządzenie Nr 31/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.05.2010r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2010.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-16 10:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-16 10:59

Zarządzenie Nr 32/2010
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.06.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-17
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-17 07:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-17 07:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-17 07:55

Zarządzenie Nr 33/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.06.2010r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-16
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-16 10:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-16 10:47

Zarządzenie Nr 34/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 18.06.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-06-25
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-25 13:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-25 13:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-25 13:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-25 13:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-06-25 13:18

Zarządzenie Nr 35/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 21.06.2010r.
w sprawie powołania komisji w celu odbioru końcowego inwestycji; "Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:47

Zarządzenie Nr 36/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.06.2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:48

Zarządzenie Nr 37/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.06.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:53

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 07:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 07:44

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 07:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:53

Zarządzenie Nr 38/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radztyń Chełmiński
z dnia 29.06.2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim za 2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:57

Zarządzenie Nr 39/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2010
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły  im. Ks. S. Kard. Wyszyńskiego w Rywałdzie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 07:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-20 08:00

Zarządzenie Nr 40/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.06.2010r.
zmieniające Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 21.12.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, któryuch wartość nie przekracza wyrazonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 08:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 08:38

Zarządzenie Nr 41/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 1.07.2010r.
w sprawie: zlecenia organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Gminnemu Kołu Gospodyń Wiejskich realizacji zadania pn. "Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na festynie letnim organizowanym w dniu 26.07.2010r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-22
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-22 09:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-22 09:56

Zarządzenie Nr 42/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.07.2010r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 08:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 08:17

Zarządzenie Nr 43/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.07.2010r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 08:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-21 08:19

Zarządzenie Nr 44/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.07.2010r.
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat terenu ruin zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położony na działce Nr 11 o pwierzchni 1,20 ha w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 08:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 08:25

Zarządzenie Nr 45/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.07.2010r.
zmieniające Zarządzenie Nr 48/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński na czas oznaczony na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 08:29

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 08:29

Zarządzenie Nr 46/2010
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.07.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 09:06
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-30 09:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 09:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 09:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 09:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 11:54

Zarządzenie Nr 47/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.07.2010r.
w sprawie: zlecenia organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Kobiet Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński realizacji zadania pn. "Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na imprezie organizowanej przez Gminę w dniu 29.08.2010r. - Dożynki 2010".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 09:28

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 09:28

Zarządzenie Nr 48/2010
Burmistrza Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński
z dnia 26.07.2010r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej konkursu ekologicznego pod nazwą "Piękna Zagroda 2010".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 11:54

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 11:55

Zarządzenie Nr 49/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.07.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograiczonego na zadanie p/n: "Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chelmińskim wraz z wodociągiem zasilającym".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 12:06
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-30 12:08

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 12:06

Zarządzenie Nr 50/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 26.07.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n:  "Wymiana trzonu komina stalowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-07-30
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 12:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-07-30 12:12

Zarządzenie Nr 51/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 30.07.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-08-09
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-09 09:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-09 09:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-09 09:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-09 09:21

Zarządzenie Nr 52/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.08.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dostawa kamienia wapiennego i szlaki dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-08-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-06 09:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-06 09:08

Zarządzenie Nr 53/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.08.2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru technicznego robót dla zadania: "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzyniu Chełmińskim".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-08-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-20 10:05

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-20 10:06

Zarządzenie Nr 54/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.08.2010r.
zmieniające Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21.12.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-01-14 12:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-01-14 12:52

Zarządzenie Nr 55/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.08.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p/n:  "Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chelmińskim wraz z wodociągiem zasilającym"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-08-19
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-19 10:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-19 10:06

Zarządzenie Nr 56/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-08-31
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-31 07:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-31 07:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-31 07:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-31 07:42

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-08-31 07:43

Zarządzenie Nr 57/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.08.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-09-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-06 13:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-06 13:20

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-06 13:13

Zarządzenie Nr 58/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 
z dnia 27.08.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński" /nr sprawy BPK-341-8/10./

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-09-06
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-06 13:19

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-06 13:19

Zarządzenie Nr 59/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 9.09.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:14

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:15

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:17

Zarządzenie Nr 60/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 14.09.2010r.
w sprawie przeznaczenia działki Nr 196/1 o pow. 14,700 m2 KW 24274 do II przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:22

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:22

Zarządzenie Nr 61/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzń Chełmiński
z dnia 16.09.2010r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieogranicoznego na zadanie p/n.: "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041602 C w miejscowości Nowy Dwór - Kneblowo, gm. Radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-09-20
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-09-20 09:33

Zarządzenie Nr 62/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 24.09.2010r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2011r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:06

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:06

Zarządzenie Nr 63/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.09.2010r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:09

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:09

Zarządzenie Nr 64/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.09.2010r.
w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego w budynku byłej hydroforni Szumiłowo 33 na lokal socjalny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:07

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:07

Zarządzenie Nr 65/2010
Burmistra Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27.09.21010r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:46

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:46

Zarządzenie Nr 66/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmińki
z dnia 30.09.2010r.
w sprawie dokonania zmina w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:13

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:43

Zarządzenie Nr 67/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 4.10.2010r.
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:31

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:31

Zarządzenie Nr 68/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński
z dnia 5.10.2010r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do II przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:34

Zarządzenie Nr 69/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 8.10.2010r.
w sprawie dokonania zmiana w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-13
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:39

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-13 10:39

Zarządzenie Nr 70/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.10.2010r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:12

Zarządzenie Nr 71/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.10.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:38

Zarządzenie Nr 72/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.10.2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru technicznego robót dla zadania: "Przebudowa - modernizacja drogi gminne nr 041602C Nowy Dwór - Kneblowo gmina Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-28
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-28 07:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-28 07:59

Zarządzenie Nr 73/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.10.2010r.
w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru technicznego robót dla zadania: "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej Wymysłowo - Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowa ulicy Przykop i Ogniowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-10-29
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-29 08:58

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-10-29 08:59

Zarządzenie Nr 74/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 28.10.2010r.
w sprawie liwkidacji gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy - Centrum Integracji Społęcznej w radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 08:16

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 08:18

Zarządzenie Nr 75/2010
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.10.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 09:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 09:34

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 09:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 09:36

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 09:36

Zarządzenie Nr  76/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 29.10.2010r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu wsparcie w 2011r. realizacji zadania publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-08 12:52

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-08 12:52

Zarządzenie Nr 77/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2010r.
w sprawie przyjęcia projketu budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2011 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:33

Zarządzenie Nr 79/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2010r.
w sprawie przekwalifikowania pomieszczenia klasowego w budynku Nr 47 w Rywałdzie na lokal socjalny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 08:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 08:30

Zarządzenie Nr 80/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.11.2010r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2011- 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:12

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:12

Zarządzenie Nr 81/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.11.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:18

Zarządzenie Nr 82/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.11.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dostawa opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:25

Zarządzenie Nr 83/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 16.11.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na zadanie p/n: "Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Radzyń Chełmiński"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-11-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-11-23 10:32

Zarządzenie Nr 84/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 19.11.2010r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: Kontynuacja realizacji projektu pt.: Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-08 12:59

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-08 13:00

Zarządzenie Nr 85/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 25.11.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:26

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:27

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:26

Zarządzenie Nr 86/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.12.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:16
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-07 12:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 12:17

Zarządzenie Nr 87/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.12.2010r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 13:55

Zarządzenie Nr 88/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 3.12.2010r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-08 13:04

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-08 13:05

Zarządzenie Nr 89/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.12.2010r.
w sprawie powołania Lidera Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. na terenie miasta i gminy radzyń Chełmiński.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 14:38

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-07 14:38

Zarządzenie Nr 90/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 6.12.2010r.
w sprawie powołania zastępcy burmistrza.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 08:33

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 08:34

Zarządzenie Nr 91/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 7.12.2010r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/07 z dnia 31.10.2007r. dotyczącego ustalenia regulaminu i zasad korzystania z lokalu tymczasowego w związku z utratą lokalu spowodowaną siłą wyższą i innymi zdarzeniami losowymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-27
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-27 08:57

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-27 08:58

Zarządzenie Nr 92/1010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 10.12.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:17

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:17

Zarządzenie Nr 93/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 13.12.2010r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 08:55

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 08:57

Zarządzenie Nr 94/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełminski
z dnia 13.12.2010r.
w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:00
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-21 09:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:03

Zarządzenie Nr 95/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 
z dnia 15.12.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:24

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:25

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-21 09:25

Zarządzenie Nr 96/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego
z dnia 15.12.2010r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-23 07:48

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-23 07:48

Zarządzenie Nr 97/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 15.12.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Odśnieżanie dróg na terenie Gminy radzyń Chełmiński".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-23 08:18

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-23 08:18

Zarządzenie Nr 98/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 20.12.2010r.
w sprawie przekazania statusu Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie.


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2010-12-23
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-23 08:23

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2010-12-23 08:23

Zarządzenie Nr 99/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22.12.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki "MERCEDES BENZ 308 - 2,3D'.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-01-03 14:01

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-01-03 14:01

Zarządzenie Nr 100/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.12.2010r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-01-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-01-10 09:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-01-10 09:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-01-10 09:56

Zarządzenie Nr 101/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.12.2010r.
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-08 14:56

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-08 14:56

Zarządzenie Nr 102/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.12.2010r.
w sprawie wprowadzenia w Gminie Miasto i Gminie Radzyń Chełmiński i jednostkach podległych systemu kontroli zarządczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-08
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-08 15:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-08 15:00

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-08 15:01

Zarzadzenie nr 103/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 31.12.2010r.
w sprawie: ustalenia regulaminu dostarczania energii cieplnej z kotłowni Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim, gminnym jednostkom organizacyjnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Krzeszewska
  data wytworzenia: 2011-02-07
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 08:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-07 08:37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2011-02-11 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9789
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-16 11:06:27