Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:22
Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:21
Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:20
Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:24
Uchwała Nr II/5/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:31
Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-15 14:43
Uchwała Nr II/7/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:38
Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:41
Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego rady oraz diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:46
Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/227/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2002 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 14:50
Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:35
Uchwała Nr II/12/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wprowadenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy, określenie jej wysokości.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:39
Uchwała Nr II/13/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2003 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:41
Uchwała Nr II/14/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie opłaty targowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:44
Uchwała Nr II/15/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:47
Uchwała Nr II/16/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2003-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-15 15:51
Uchwała Nr II/17/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny, lesny i od nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-16 13:08
Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej Rdzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałe Nr XXXIII/227/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2002 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2003-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-16 13:20
Uchwała Nr III/19/2002Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Radzyniu Chełmińskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:08
Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:11
Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych - sołectw (sołtysów i rad sołeckich).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:14
Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych - osiedli oraz zasad i trybu ich przeprowadzania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:16
Uchwała Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2003r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
  data wytworzenia: 2003-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-17 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8228
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:27