Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

 

Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14

 

ogłasza  przetarg nieograniczony

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 60 000 euro na :

- dzierżawę autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński .

         Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych – 60113100-4.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie zamawiającego. 

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena(100%).

         Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 19.01.2007 r. do godz. 1200.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2007 r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

 

 

Radzyń Chełmiński dnia 05.01.2007 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
    data wytworzenia: 2007-01-05
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-05 14:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28480
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-14 12:38