Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, Radzyń Wieś 5

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

I   przetarg ustny  nieograniczony 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1  o powierzchni 54,80 m2  ,, położonego w miejscowości Radzyń Wieś  5  ,  obręb geodezyjny Janowo  gm. Radzyń Chełmiński na działce Nr  107 

o pow. 1400 m2 , składający się z  dwóch pokoi , kuchni , łazienki  położony na parterze budynku  ,  zapisany w Księdze Wieczystej  TO1W /00025302 /0  .Do lokalu  przynależą   piwnica o pow. 8,15 m 2 , pomieszczenie w budynku gospodarczym na podwórku , o pow. 8,51 m 2 , garaż o pow. 19,04 m2 .Udział  do lokalu wynosi 9050/20215 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz cześci budynku  i urządzenia  , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali .Lokal znajduje się w budynku  w  którym mieści się świetlica wiejska.

Dla nieruchomności  brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy  Radzyń Chełmińśki ,  działka figuruje z symbolem „  MN”

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  :  48.000, 00 zł.  brutto .

(słownie : czterdzieści osiem tysięcy złotych ).

 Przetarg odbędzie się dnia 29  listopada  2012 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  pokój Nr 20 .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie przelewu gotówki

w wysokości  7200,00 zł.  na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr  77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  23.11.2012r.

Na dowodzie wniesienia wadium należy  umieścić dopisek  wskazujący oznaczenie  geodezyjne  nieruchomości  której ono dotyczy.  Minimalne postapienie wynosi 480 zł. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu  , z tym że postąpienie  nie może  wynieść mniej niż  1 %  ceny  wywoławczej , z zaokragleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz sporządzenia dodatkowej dokumentacji dla lokalu   ponosi Nabywca .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku  innych osób dokumenty ,  pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami  , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje w sprawie  przetargu oraz nieruchomości można uzyskać w tut.  UMiG  telefon  kontaktowy  (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może   zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie

drukuj (Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, Radzyń Wieś 5)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-10-29 12:28
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-22 14:41

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-11-22 14:22 przez Damian Grubich
  • zmieniono 2012-11-22 14:41 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51950
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-24 09:41