Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Radzyń Chełmiński, dn. 29.12.2009r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że dnia 28.12.2009r. odbyły się II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
działki Nr 446 o pow. 415 m2, KW 23482 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady w którym wyłoniono nabywcę za kwotę 11.318,00 zł netto plus 22 % VAT.
Jednocześnie informuję, ze II przetargi ustane nieograniczone na sprzedaż:
działek Nr Nr 445 o pow. 416 m2, 447 o pow. 334 m2, 454 o pow. 462 m2, 456 o pow. 420 m2, położonych w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady zakończyły się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 94/2 o pow. 871 m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa zakończył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-12-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-12-29 14:40

Radzyń Chełmiński, dn. 14.12.2009r.

Ogłoszenie

Informuję, że w dniu 08.12.2009r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych działek Nr Nr 266 o pow. 0.04,63 ha i 262/2 o pow. 0.09,90 ha wraz z budynkiem w stanie surowym o powierzchni użytkowej 1000 m2 położonych w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady” – zakończył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-12-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-12-14 14:57

Radzyń dnia 24.11.2009 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr.223      poz.1665 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :” zakup na stacji paliw oleju napędowego tankowanego bezpośrednio do zbiorników autobusów szkolnych w roku 2010 informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

P.P.U.H „ NAD – GAZ”
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński

Najniższa cena detaliczna po udzielonym upuście 3,58 zł/ litr.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium SIWZ. Rozdział I/16.

Streszczenie oceny i porównanie ofert.

Lp.
Nazwa firmy
Liczba punktów
Razem
1.
P.P.U.H.”NAD-GAZ”
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński
 
100,00
 
100,00
2.
Hurtownia Olejów i Paliw
OLKOP
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo 87-410 Kowalewo Pomorskie
 
 
98,08
 
 
98,08
3.
MOTO – POL sp.j.
M. Ledóchowska-Pszuk,
J.Ledóchowski
87-100 Toruń ul. Klonowica 22a
 
97,55
 
97,55
 Dyrektor Zespołu Szkół
 Adam Olejnik

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-11-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-24 11:58

Ogłoszenie

Informuję, że dnia 13.11.2009r. odbyły się rokowania na sprzedaż działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45 ha KW 24290 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa. W wyniku rokowań wyłoniono nabywcę tej nieruchomości za kwotę 31.000,00 zł.


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-11-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-23 13:37

Radzyń dnia 19.11.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr.223 poz.1665 z późn. Zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński, informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Transport Osobowy
Jarosław Kruca
Gruta 262, 86-330 Mełno
Oferowana cena ; 2,60 zł/km netto.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
 
Lp.
Nazwa Firmy
Liczba punktów
Razem
1.
Transport Osobowy
Jarosław Kruca Gruta 262            86-330 Mełno
 
100,00 pkt
 
100,00 pkt
2.
Firma Przewozowa „TRAKT”
Mariusz Błażejewicz
86-320 Łasin
ul. Dworcowa 31
 
 96,65 pkt
 
 96,65 pkt

Dyrektor Zespołu Szkół
Adam Olejnik
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-19 12:25

 


Ogłoszenie

 


 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 01.07.2009r. odbyły się I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

-  działki Nr 114/28 o pow. 1.840 m² położonej w Zakrzewie w wyniku którego ustalono nabywcę za kwotę netto 13.454 zł plus 22% VAT,

-  działki Nr 443 o pow. 419 m² położonej w Radzyniu Chełmiński w wyniku którego ustalono nabywcę za kwotę netto 11.427 zł plus 22% VAT,
-  działki Nr 444 o pow. 418 m² położonej w Radzyniu Chełmińskim w wyniku którego ustalono nabywcę za kwotę netto 11.399 zł plus 22% VAT,
-   działki Nr 455 o pow. 422 m² położonej w Radzyniu Chełmińskim w wyniku którego ustalono nabywcę za kwotę netto 11.508 zł plus 22% VAT.


Ponadto informuję, że wynikiem negatywnym zakończyły się następujące przetargi:

-   I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 94/2 o pow. 871 m² położonej w Radzyniu Chełmińskim.
-   I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących działek: Nr 445 o pow. 416m², Nr 446 o pow. 415m², Nr 447 o pow. 334m², Nr 454 o pow. 462m², Nr 456 o pow. 420m² położone w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady.

 

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                          Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-07-03
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-07-03 12:40
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-03 12:40

Radzyń Chełmiński 10.06.2009 r.


Znak : SP-R-22/221/1/2009/ER

O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym


 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w dniu 09.06.2009r. nie doszło do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej” z wybranym wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowe „KOGA” Adam Sala
86-300 Grudziądz, ul. Szosa Toruńska 49.
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych tj. ofertę: P.P.H.U. KAMI-BUD Rętwiny 39, 87-404 Radomin.


Dyrektor szkoły
 mgr Adam Olejnik

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-06-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-10 09:47

Radzyń Chełmiński, dn. 4.06.2009r.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje,

że w dniu 1.06.2009r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 48 w Zakrzewie w wyniku którego wyłoniono nabywcę za kwotę 25.055,00zł

Ponadto informuję, że wynikiem negatywnym zakończył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45ha położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa.

Burmistrz
Miasta i Gminy 
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-05 14:02

 Znak : SP-R-22/221/1/2009/ER
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym
 
 
W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz.1665 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim” informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Przedsiębiorstwo Usługowe
„ KOGA „
Adam Sala
86-300 Grudziądz
ul. Szosa Toruńska 49
z proponowaną ceną wykonania zadania:
78 936,41 netto
96 302,42 brutto.
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 

Lp.
Nazwa firmy
Liczba punktów
Razem
1.
Firma Handlowa – Usługowa
Jacek Kęsicki
Brzozówka ul. Wierzbowa 5
87-123 Dobrzejewice
54,86 pkt
54,86 pkt
 
 
 
2.
LIVAR
Krzysztof Kaniecki i Wspólnik
Spółka Jawna
86-300 Grudziądz ul. Parkowa 24
Oferta odrzucona art. 89 pkt 2
 
3.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
                        „PIK”
Piotr Kwiatkowski
86-318 Rogóźno, Kłódka 33
44,27 pkt
44,27 pkt
4.
Izobud Garden Józef Karpiński
ul. Zamkowa 3 86-100 Świecie
Wykonawca wykluczony art. 24 ust.2 pkt 4
 
5.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„INSTALREM”
86-302 Grudziądz 4 Gać 9
31,88 pkt
31,88 pkt
6.
Zakład Ogólnobudowlany
Mistrz Jurek Andrychowski
Dolna Grupa gm. Dragacz
Ul. Słoneczna 7 86-134 Dragacz
53,52 pkt
53,52 pkt
7.
Przedsiębiorstwo Usługowe „KOGA”
Adam Sala
86-300 Grudziądz ul. Szosa Toruńska 49
100,00 pkt
100,00 pkt
8.
P.P.H.U KAMI – BUD
Rętwiny 39
87-404 Radomin
86,17 pkt
86,17 pkt
9.
Przedsiębiorstwo – Produkcyjno - Handlowe
„Budrex” St. Szłapka, W.Szłapka
86-300 Grudziądz ul. Modrzewiowa 1
80,09 pkt
80,09 pkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie informuję:
 ofertę nr 2 na podstawie art. 89 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. oferta firmy : LIVAR Krzysztof Koniecki i Wspólnik Spółka Jawna 86-300 Grudziądz ul. Parkowa 24. została odrzucona.
Uzasadnienie odrzucenia oferty.
Oferta została odrzucona, ponieważ nie była zgodna z SIWZ ( brak zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków,
Ofertę nr 4  została odrzucona, ponieważ wykonawca został wykluczono z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4.
Uzasadnienie wykluczenia:
Wykonawca został wykluczony ponieważ przed upływem terminu składania ofert nie wpłynęło wadium na konto Zamawiającego.
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
mgr Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-05-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-27 14:18
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-27 14:19

Radzyń Chełmiński, dn. 16.02.2009r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 16.02.2009r. odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

 • lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 2 w Radzyniu Chełmińskim przy  ul. K. Jagiellończyka w którym wyłoniono nabywcę za kwotę 28.000,00 zł,
 • działki Nr 114/6 o pow. 200 m2 położonej w Zakrzewie w którym wyłoniono nabywcę za kwotę 9.500,00 zł,
 • działki Nr 114/28 o pow. 1.876 m2 położonej w Zakrzewie w którym wyłoniono nabywcę za kwotę 16.900,00 zł plus 22% podatku VAT.

Ponadto informuję, ze wynikiem negatywnym zakończyły się I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości:

 • sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 48 w Zakrzewie,
 • sprzedaż działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45 ha w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-02-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-02-17 08:24
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-17 08:25

Radzyń Chełmiński , dnia 19.01.2009 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję , że dnia 16. 01. 2009 r. odbył się  II przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż:

działki Nr 336/5 o pow. 816 m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim
przy ul. Sady w którym wyłoniono nabywcę tej nieruchomości za kwotę
brutto 10.560,00 zł. 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-01-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-02-06 13:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8422
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-29 14:41:07