Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • Nasza Gmina

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:

Wyszukane postępowania

Odnaleziono pozycji: 81

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-12-05 godz. 15:05 do piątek 2019-12-20 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2020-01-07 godz. 13:05
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową – etap I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2020-01-07 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-11-14 godz. 16:00 do piątek 2019-11-22 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2019-11-29 godz. 14:25
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2019-11-29 14:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-10-23 godz. 13:15 do czwartek 2019-11-07 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2019-11-19 godz. 15:10
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czeczewie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu...
ostatnia aktualizacja: 2019-11-19 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-10-23 godz. 12:30 do czwartek 2019-11-07 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2019-11-19 godz. 15:00
Ogłoszenie nr 613652-N-2019 z dnia 2019-10-23 r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Zielnowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2019-11-19 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-10-29 godz. 13:05 do środa 2019-11-06 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2019-11-13 godz. 11:05
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
ostatnia aktualizacja: 2019-11-13 11:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-09-27 godz. 13:05 do poniedziałek 2019-10-07 godz. 13:30 piątek 2019-10-11 godz. 13:30
data zakończenia: środa 2019-10-23 godz. 12:05
Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem https://www.eib.com.pl/#Przetargi  
ostatnia aktualizacja: 2019-10-23 12:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-18 do środa 2019-07-03 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-07-11 godz. 13:00
Ogłoszenie nr 562560-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.   Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-11 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2019-05-08 godz. 14:45 do czwartek 2019-05-16 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-16 godz. 12:22
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-16 12:22
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-09 godz. 14:45 do środa 2019-04-24 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2019-05-10 godz. 07:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-10 07:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-04-04 godz. 15:30 do piątek 2019-04-19 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-05-06 godz. 10:15
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-06 10:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-03-22 godz. 10:50 do poniedziałek 2019-04-08 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-09 godz. 10:05
Ogłoszenie nr 528379-N-2019   Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-09 10:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-11-27 godz. 15:10 do środa 2018-12-05 godz. 08:00
data zakończenia: środa 2018-12-19 godz. 10:05
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2018-12-19 10:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-10-17 do wtorek 2018-11-27 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-11-30 godz. 10:25
W celu złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przejść na stronę Platformy Zakupowej pod następującym adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/radzynchelminski , następnie należy wybrać zakładkę "Postępowania", następnie wybrać odpowiedni tytuł postępowania z rubryki "Nazwa transakcji"
ostatnia aktualizacja: 2018-11-30 10:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2018-11-16 godz. 14:50 do poniedziałek 2018-11-26 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2018-11-28 godz. 13:55
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-28 13:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2018-11-19 godz. 15:00 do wtorek 2018-11-27 godz. 08:00
data zakończenia: wtorek 2018-11-27 godz. 13:30
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-27 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-11-07 godz. 15:00 do czwartek 2018-11-15 godz. 09:15 poniedziałek 2018-11-19 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-11-19 godz. 13:30
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-19 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2018-07-31 godz. 14:05 do czwartek 2018-08-16 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-08-17 godz. 12:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-17 12:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2018-07-13 godz. 09:15 do poniedziałek 2018-07-30 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-07-30 godz. 14:55
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-30 14:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-06-28 godz. 13:05 do poniedziałek 2018-07-16 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-07-20 godz. 13:00
Ogłoszenie nr 579659-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-20 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2018-04-24 godz. 23:40 do środa 2018-05-09 godz. 09:00
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap V.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-22 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-04-11 godz. 14:25 do czwartek 2018-04-26 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-05-10 godz. 11:00
Ogłoszenie nr 543324-N-2018 z dnia 2018-04-11 r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński w 2018 r.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-10 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2018-04-06 godz. 12:40 do poniedziałek 2018-04-23 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-04-24 godz. 13:00
Ogłoszenie nr 541071-N-2018 z dnia 2018-04-06 r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap V. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-24 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-03-28 godz. 11:15 do czwartek 2018-04-12 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-04-23 godz. 09:05
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-23 09:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-03-21 godz. 14:40 do czwartek 2018-04-05 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-04-12 godz. 14:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z klimatyzacją Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2018-03-21 r. pod numerem : 534607-N-2018 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-12 14:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2018-02-14 godz. 16:05 do czwartek 2018-03-01 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-03-08 godz. 14:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2018 r. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2018-02-14 r. pod numerem : 518501-N-2018   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-08 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2018-01-10 godz. 15:05 do czwartek 2018-01-25 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-01-30 godz. 13:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2018-01-10 r. pod numerem : 503634-N-2018 Zamieszczanie...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-30 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2018-01-11 godz. 15:05 do piątek 2018-01-19 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-01-29 godz. 13:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Dostawa kruszywa drogowego (kamienia wapiennego) dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2018-01-11 r. pod numerem : 504482 -N-2018   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-29 13:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-10-26 godz. 13:45 do wtorek 2017-11-07 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2017-11-14 godz. 16:50
Ogłoszenie nr 607757-N-2017 z dnia 2017-10-26 r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-14 16:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-10-10 godz. 14:30 do środa 2017-10-18 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2017-10-31 godz. 12:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński   Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2017-10-10 r . pod numerem : 599921-N-2017...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-31 12:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2017-10-16 godz. 15:05 do wtorek 2017-10-24 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2017-10-26 godz. 10:52
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-26 10:52
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-08-04 godz. 16:25 do poniedziałek 2017-08-21 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2017-08-29 godz. 12:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2017-08-04 r. pod numerem : 564585-N-2017   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2017-08-29 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-06-12 godz. 12:15 do wtorek 2017-06-20 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2017-06-22 godz. 14:09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Dostawa kruszywa drogowego (kamienia wapiennego) dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2017-06-12 r. pod numerem : 530577-N-2017 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2017-06-22 14:09
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-05-12 godz. 15:20 do poniedziałek 2017-05-29 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2017-06-07 godz. 15:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński: Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim . Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2017-05-12 r. pod numerem: 507590-N-2017 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2017-06-07 15:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2017-04-13 godz. 13:10 do piątek 2017-04-28 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2017-05-05 godz. 12:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Radzyń Chełmiński: Przebudowa ulic na terenie miasta Radzyń Chełmiński w 2017roku. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2017-04-13 r. pod numerem : 65832 - 2017 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2017-05-05 12:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2017-03-10 godz. 12:50 do poniedziałek 2017-03-27 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2017-04-05 godz. 15:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Radzyń Chełmiński: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński w 2017 roku. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2017-03-10 r. pod numerem : 40985 - 2017 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2017-04-05 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2017-02-21 godz. 13:25 do środa 2017-03-08 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2017-03-15 godz. 13:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Radzyń Chełmiński: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2017 roku. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 2017-02-21 r. pod numerem: 29017 - 2017 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2017-03-15 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2016-07-18 godz. 10:15 do wtorek 2016-07-26 godz. 08:00
data zakończenia: piątek 2016-07-29 godz. 12:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU                                                                                              dostawy: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński   Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 18.07.2016r...
ostatnia aktualizacja: 2016-07-29 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-07-14 godz. 15:00 do piątek 2016-07-22 godz. 08:00
data zakończenia: poniedziałek 2016-07-25 godz. 12:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 14.07.2016r. pod numerem: 136773 - 2016   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2016-07-25 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2016-06-17 godz. 13:00 do poniedziałek 2016-07-04 godz. 08:00
data zakończenia: wtorek 2016-07-12 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzyniu Chełmińskim - etap I Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 17.06.2016r. pod numerem: 91727 - 2016   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2016-07-12 10:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2016-03-22 godz. 15:00 do środa 2016-04-06 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2016-04-28 godz. 13:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 22.03.2016r. pod numerem: 65138 - 2016   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2016-04-28 13:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2016-03-24 do piątek 2016-04-08 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2016-04-22 godz. 15:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2016 roku Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 24.03.2016 r. pod numerem : 68268 - 2016   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
ostatnia aktualizacja: 2016-04-22 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2016-03-23 godz. 23:00 do czwartek 2016-04-07 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2016-04-15 godz. 14:40
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 23.03.2016 r. pod numerem : 66704 - 2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2016-04-15 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2015-11-02 godz. 13:55 do wtorek 2015-11-10 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-11-16 godz. 12:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 02.11.2015r. pod numerem: 159289 - 2015   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2015-11-16 12:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2015-09-11 godz. 09:35 do czwartek 2015-10-22 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2015-10-26 godz. 14:10
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński
ostatnia aktualizacja: 2015-10-26 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2015-07-31 do czwartek 2015-09-10 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2015-09-10 godz. 14:00
  PRZETARG NIEOGRANICZONY: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński  
ostatnia aktualizacja: 2015-09-10 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2015-08-27 godz. 13:30 do piątek 2015-09-04 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2015-09-08 godz. 14:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński . Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 27.08.2015r. pod numerem: 127297 - 2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2015-09-08 14:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2015-06-19 godz. 12:20 do poniedziałek 2015-07-06 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2015-07-07 godz. 08:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 19.06.2015r. pod numerem: 90319 – 2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...
ostatnia aktualizacja: 2015-07-07 08:31
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2015-04-22 do czwartek 2015-05-07 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2015-05-15 godz. 13:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap III Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 22.04.2015r. pod numerem: 56897 – 2015   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
ostatnia aktualizacja: 2015-05-15 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2015-03-06 godz. 11:45 do poniedziałek 2015-03-23 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2015-03-27 godz. 12:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd gm. Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 06.03.2015 r. pod numerem : 31411 – 2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...
ostatnia aktualizacja: 2015-03-27 12:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2015-02-12 godz. 11:20 do wtorek 2015-03-03 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2015-03-05 godz. 13:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   roboty budowlane: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd gm. Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 12.02.2015 r. pod numerem : 18935 – 2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane...
ostatnia aktualizacja: 2015-03-05 13:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-11-07 godz. 13:00 do czwartek 2014-11-20 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2014-11-28 godz. 11:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 07.11.2014r. pod numerem: 234013 – 2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2014-11-28 11:44
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2014-10-16 godz. 15:55 do środa 2014-10-29 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2014-10-30 godz. 14:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 16.10.2014r. pod numerem: 219405 - 2014   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2014-10-30 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2014-09-30 godz. 14:25 do środa 2014-10-08 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-10-20 godz. 15:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 30.09.2014 r. pod numerem: 206499 - 2014   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...
ostatnia aktualizacja: 2014-10-20 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2014-09-29 godz. 12:40 do środa 2014-10-08 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2014-10-14 godz. 09:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 29.09.2014r. pod numerem: 205433 - 2014 Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto...
ostatnia aktualizacja: 2014-10-14 09:49
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2014-08-20 godz. 11:50 do czwartek 2014-09-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-09-22 godz. 15:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: : Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzyniu Chełmińskim. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 20.08.2014r. pod numerem: 178553 - 2014   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina...
ostatnia aktualizacja: 2014-09-22 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-07-18 godz. 14:05 do poniedziałek 2014-08-04 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2014-08-04 godz. 14:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 18.07.2014r. pod numerem: 156881 - 2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...
ostatnia aktualizacja: 2014-08-04 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2014-07-03 godz. 15:05 do piątek 2014-07-18 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2014-07-18 godz. 12:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia : 03.07.2014r. pod numerem: 143953 - 2014   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...
ostatnia aktualizacja: 2014-07-18 12:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-06-27 godz. 12:40 do poniedziałek 2014-07-14 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2014-07-15 godz. 15:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.06.2014r. pod numerem: 138261 - 2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń...
ostatnia aktualizacja: 2014-07-15 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-05-30 godz. 17:35 do środa 2014-06-11 godz. 10:30
data zakończenia: piątek 2014-06-27 godz. 11:00
Radzyń Chełmiński: Usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim w ramach projektu systemowego Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim. Numer ogłoszenia: 117571 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia:...
ostatnia aktualizacja: 2014-06-27 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2014-04-15 godz. 21:35 do środa 2014-04-30 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-04-30 godz. 15:20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Zabezpieczenie i konserwacja murów ruin zamku krzyżackiego konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim - etap II do realizacji w roku 2014: hydroizolacja - osuszenie piwnic i odwodnienie dziedzińca, konserwacja zagrożonego lica murów i detalu architektonicznego Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.04.2014r. pod numerem:...
ostatnia aktualizacja: 2014-04-30 15:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2014-03-25 godz. 12:00 do środa 2014-04-09 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2014-04-23 godz. 15:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej odcinek A: Radzyń Chełmiński – Czeczewo i odcinek B: Czeczewo - Gołębiewo Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.03.2014r. pod numerem: 62717 - 2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...
ostatnia aktualizacja: 2014-04-23 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2014-03-28 godz. 12:55 do poniedziałek 2014-04-14 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2014-04-17 godz. 14:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński - dot. budowy małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Kneblowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński Opublikowano w...
ostatnia aktualizacja: 2014-04-17 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2013-11-26 godz. 11:05 do piątek 2013-12-06 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2013-12-13 godz. 12:10
OGŁOSZENIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM Reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na...
ostatnia aktualizacja: 2013-12-13 12:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2013-10-31 godz. 12:25 do wtorek 2013-11-12 godz. 13:00
data zakończenia: środa 2013-11-20 godz. 13:28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński   Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.10.2013 r. pod numerem: 229477 - 2013   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...
ostatnia aktualizacja: 2013-11-20 13:28
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-07-19 godz. 16:05 do wtorek 2013-08-06 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2013-08-08 godz. 12:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Przebudowa i modernizacja 3 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński  Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.07.2013 r. pod numerem: 148931 - 2013   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...
ostatnia aktualizacja: 2013-08-08 12:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-07-12 godz. 14:30 do poniedziałek 2013-07-29 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-08-02 godz. 16:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.07.2013 r. pod numerem: 141611 - 2013   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
ostatnia aktualizacja: 2013-08-02 16:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2013-06-26 godz. 13:05 do czwartek 2013-07-11 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-07-12 godz. 09:25
                                                                                                                                                                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...
ostatnia aktualizacja: 2013-07-12 09:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2013-05-21 godz. 19:20 do środa 2013-06-05 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2013-06-19 godz. 15:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.05.2013 r. pod numerem : 84157 - 2013   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...
ostatnia aktualizacja: 2013-06-19 15:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2013-04-25 godz. 19:30 do środa 2013-05-08 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-05-10 godz. 14:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy: Zakup busa do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.04.2013 r. pod numerem: 166004 - 2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i...
ostatnia aktualizacja: 2013-05-10 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-04-26 godz. 14:45 do wtorek 2013-05-07 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2013-05-08 godz. 14:40
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy: Dostawy kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.04.2013 r. pod numerem: 64217 - 2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...
ostatnia aktualizacja: 2013-05-08 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-04-22 do wtorek 2013-04-30 godz. 10:30
data zakończenia: wtorek 2013-04-30 godz. 12:30
ostatnia aktualizacja: 2013-04-30 12:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-03-18 godz. 14:15 do wtorek 2013-04-02 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2013-04-19 godz. 13:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Instalacja kolektorów słonecznych dla Zespołu Szkół  w Radzyniu Chełmińskim.  Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.03.2013 r. pod numerem: 40439– 2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto...
ostatnia aktualizacja: 2013-04-19 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2013-03-22 godz. 23:20 do poniedziałek 2013-04-08 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2013-04-17 godz. 11:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Zabezpieczenie i konserwacja murów ruin zamku krzyżackiego konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim - etap I do realizacji w roku 2013: konsolidacja dachu, dach nad kaplicą i gankami, usunięcie naziomów - osuszanie piwnic. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.03.2013 r. pod numerem: 43395 - 2013...
ostatnia aktualizacja: 2013-04-17 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-02-04 godz. 14:55 do środa 2013-03-20 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2013-04-03 godz. 14:00
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
ostatnia aktualizacja: 2013-04-03 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2013-01-14 godz. 14:30 do środa 2013-01-30 godz. 11:50 czwartek 2013-02-07 godz. 11:50
data zakończenia: czwartek 2013-02-14 godz. 14:35
Radzyń Chełmiński: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, MAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 7483 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół...
ostatnia aktualizacja: 2013-02-14 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-11-26 godz. 10:20 do czwartek 2012-12-06 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2012-12-10 godz. 11:20
OGŁOSZENIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM Reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych...
ostatnia aktualizacja: 2012-12-10 11:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2012-11-06 godz. 13:00 do środa 2012-11-14 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2012-11-26 godz. 15:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.11.2012 r. pod numerem: 234011– 2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...
ostatnia aktualizacja: 2012-11-26 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2012-09-07 godz. 11:15 do czwartek 2012-09-20 godz. 10:00 środa 2012-09-26 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2012-09-28 godz. 17:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.09.2012 r. pod numerem: 193087 – 2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i...
ostatnia aktualizacja: 2012-09-28 17:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2012-09-03 godz. 14:20 do środa 2012-09-12 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2012-09-17 godz. 12:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.09.2012 r. pod numerem : 188741 – 2012   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń...
ostatnia aktualizacja: 2012-09-17 12:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2012-07-19 godz. 21:30 do piątek 2012-08-03 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2012-08-13 godz. 10:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: Przebudowa i modernizacja odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński. Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.07.2012 r. pod numerem : 158173 – 2012   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...
ostatnia aktualizacja: 2012-08-13 10:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2014-12-04 godz. 12:05 do piątek 2014-12-19 godz. 09:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński - dot. budowy małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gm. Radzyń Chełmiński - Etap II...
ostatnia aktualizacja: 2014-12-23 13:05

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2032529
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 14:17

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl