Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

530170-N-2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-23 13:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: KD. 271.3.2020.GE
Szczegółowa informacja:

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 041609 C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją
i grysami”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że:

 1. Otwarcie ofert odbyło się dnia 23.04.2020 r. godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego :
  87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. Nr 1;

 2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 290.000,00zł.

 3. oferty w terminie złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma oraz adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.

Ul. Długa 27

87-300 Brodnica

woj. kujawsko-pomorskie

408.305,63zł

do dnia 28.08.2020 r.

 

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

2.

 

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR”

Marian Tompalski

Makówiec 53,87-602 Chrostkowo

woj. kujawsko-pomorskie

Partner Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR”

Paweł Łapkiewicz

Makówiec 53,87-602 Chrostkowo

woj. kujawsko-pomorskie

250.076,71

do dnia 28.08.2020 r.

 

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

3.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 61

87-200 Wąbrzeźno

woj. kujawsko-pomorskie

302.069,24zł

do dnia 28.08.2020 r.

 

60 miesięcy

przelewem

w terminie do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury

 

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
  data dodania: 2020-04-23 12:31
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:32
[drukuj]