Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

                                                            Radzyń Chełmiński dn. 14.07.2009

BPK.7331-S-05/2/09
 

Obwieszczenie 
 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) i na podstawie art. 30, art.71 i art 74 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia, że na wniosek z dnia 23 czerwca 2009r. (wpływ 26.06.2009 i uzupełnienie wniosku 07.07.2009 ) „Ew Rywałd” ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński”na działce nr 68/9 obręb Mazanki.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój nr 5 w godzinach urzędowania w terminie do 04.08.2009r., oraz wypowiedzieć się co do zebranego materiału dowodowego i przedłożyć dodatkowe dokumenty.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
    data wytworzenia: 2009-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-07-14 10:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-07-14 14:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188627
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29