Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Buemistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

                                              Radzyń Chełmiński, dnia 13.01.2011r

BPK.6733.2.2010.AF


 

Obwieszczenie Buemistrza Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

o wszczęciu postępowania
 

Działając na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że na wniosek „EW Rywałd” Sp.zo.o. , ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia z dnia 28.12.2010 roku(wpływ 30.12.2010) oraz po uzupełnieniu wniosku z dnia 12.01.2010 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na działkach 6,10/1,199/1 – obręb Janowo, 16/1,12,2/3,60,104/2,121,144,15,152,197,164/1,176/1,178,179/3,179/1–obręb Radzyń Wybudowanie , 171,175,167,166/17- obręb Czeczewo oraz 15/1,16,17 – obręb Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński .
 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.
 

                                    Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

                                                        Krzysztof Chodubski


 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
    data wytworzenia: 2010-01-13
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-01-14 10:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188628
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29