Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Radzyń Chełmiński, dnia11.05.2011r.

BPK.6720.1.2011.AF
 

 

 

OGŁOSZENIE


 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz, 1227 z późn.zm.)


 

informuje o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego, pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Uwagi i wnioski, zgodnie z art. 40 ww. ustawy, mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

                            Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                     Krzysztof Chodubski

 


 


 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Klimek
    data wytworzenia: 2011-05-11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-05-10 08:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29