Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie o zebraniu materialu dowodowego

                                                                  Radzyń Chełmiński, dnia 23.08.2013r


BPK.6733.9.2013AF


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o zebraniu materiału dowodowego


Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr207 z 2003 r poz. 2016 z późn. zmianami) zawiadamiam, że zostałyzebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji w celu
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu obejmującego części działek nr:
73, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 11/1, 24/3, 24/5, 25, 26/1, 27, 28/1, 28/2, 31, 34, 37/5 obręb Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński. w zakresie: budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN.

 
W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości  na których planowana jest  inwestycja mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia,w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr.5.

 

                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                             Krzysztof Chodubski

Niniejsze obwieszczenie/zawiadomienie  zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicach ogłoszeń wsi: Rywałd


 


 


 


 


 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2013-08-23 11:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188886
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29