Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

                                                Radzyń Chełmiński,  dnia 05.05.2015r

 

 

BPK.6733.3.2015.AF

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

                     Działając na podstawie przepisów art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.           o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz  z art. 61  § 4  i  art.  73  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm ) zawiadamiam, że na wniosek GB Radzyń 401 Sp z o.o., ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN) i światłowodową  wraz z kanalizacją teletechniczną na części działek nr 74, 75/2– obręb  geodezyjny Radzyń Wybudowanie gm. Radzyń Chełmiński

 

                W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w pok. nr 5 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński od poniedziałku do piątku w godz. między 7:15 a 15:15, a także o możliwości uzyskiwania wyjaśnień, wypowiadania się co do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń na każdym etapie postępowania.

                                              

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicy ogłoszeń wsi: Radzyń Wybudowanie

 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2015-05-05 13:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29