Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

 

Radzyń Chełmiński, dnia 15.05.2015r.

BPK.6733.2.2015.AF


 

Obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

 

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z późn. zmianami) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego

dla terenu obejmującego części działek nr:

·         nr 1, 18, 43/4, 45/47, 41, 45/33, 45/5, 45/6, 45/8, 45/9, 45/10, 19/3, 8/63, 8/61 i 8/55 , obręb geodezyjny Dębieniec, gm. Radzyń Chełmiński

·         115 i 109, obręb geodezyjny Turznice  0023,

gm. Grudziądz.

 w zakresie: budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV.

 

 

W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości na których planowana jest inwestycja mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania uwag i wniosków w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. nr.5.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Piotr Kozłowski

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grudziądz oraz wsi Dębieniec i Turznice.

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2015-05-15 11:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188885
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29