Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zapraszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą usługi : „Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Zamawiającego oraz powierzenia zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina posiada udziały we współwłasności ''.

Radzyń Chełmiński dnia 05.12.2016 r.

 

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,

87 -220 Radzyń Chełmiński tel. /fax 56 6886001 e-mail: urzad@radzynchelminski.eu

 

Na podstawie art.4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 27/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,

Zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą usługi :

Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Zamawiającego oraz powierzenia zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina posiada udziały we współwłasności ''.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.Wykaz powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych stanowi załącznik Nr 1

 • zapewnianie prawidłowej eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

 • obsługa mieszkańców wynikająca z zadań wynajmującego określonych przepisami Kodeksu Cywilnego , ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1610 ),

 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o zarządzanych mieszkaniach , racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w celu minimalizacji kosztów eksploatacji ,

 • organizowanie na koszt współwłaścicieli nieruchomości przeglądów stanu technicznego lokali i wyposażenia zgodnie z art. 62 ustawy -prawo budowlane ,

 • współdziałanie z Gminą w postępowaniu o remonty i modernizację budynków,

 • zabezpieczanie zwalnianych lokali przed samowolnym zajęciem ,

 • prowadzenie na terenie Gminy Radzyń Chełmiński biura obsługi mieszkańców dla lokali należących do wspólnot mieszkaniowych jeden raz w tygodniu ,

 • dokonywanie naliczeń na poczet kosztów zarządu nieruchomością oraz funduszu remontowego oraz opłat za media,

 • przyjmowanie deklaracji od właścicieli lokali o ilości osób zamieszkujących w lokalu oraz przekazywanie ich do urzędu,

 • przyjmowanie deklaracji za odpady komunalne oraz przekazywanie ich do urzędu

 • dokonywanie corocznych rozliczeń z właścicielami oraz

  sporządzanie rocznych rozliczeń zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 22 czerwca 1994 r. ( tj. Dz.U z 2015 r. poz. 1092) .

   

  2. Naprawy oraz konserwacje w budynkach wspólnot mieszkaniowych

 

Do obowiązków zarządcy w tym zakresie należy dokonywanie napraw instalacji i elementów wyposażenia technicznego budynku, w celu zapewnienia sprawnego działania urządzeń w których wyposażony jest budynek .

 

3. Konserwacje nieruchomości (terenów zielonych)

Do obowiązków zarządcy nieruchomości w tym zakresie należy :

-wykaszanie oraz czyszczenie z zanieczyszczeń stałych znajdujących się w zakresie

nieruchomości przekazanej do zarządzania , jesienne grabienie oraz wywóz liści , ciecia

pielęgnacyjne drzew krzewów ,żywopłotów łącznie z wywiezieniem gałęzi ,

- zimowe utrzymanie chodników, dojść do budynków oraz dojazdów do

- parkingów będących w zakresie nieruchomości przekazanych do zarządzania,

- zamiatanie oraz usuwanie rosnących traw z chodników,

- trzymanie w należytej czystości nieruchomości przekazywanych do zarządzania ( np.

sprzątanie,wywóz gruzu).

Ilość zarządzanych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz lokali zależna będzie od zgody wyrażonej przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości , którzy wyrażą zgodę na wybranego zarządcę budynku przez gminę .

 

W ofercie należy uwzględnić cenę netto i brutto na łączną wartość przedmiotu zamówienia oraz cenę za zarządzanie za 1 m 2 pow. użytkowej lub udziału w nieruchomości wspólnej

W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty dodatkowe między innymi dojazd w każde miejsce na terenie Gminy Radzyń Chełmiński .

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 , pokój Nr 1 w terminie do 19 grudnia 2016 r. godz. 15:00.

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                    Krzysztof Chodubski

 

 

załącznik Nr 1

 

 

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczonych do przekazania w zarządzanie

 

L.p.

Położenie budynku

 

Liczba lokali w budynku

Powierzchnia budynku w m2

Dodatkowe informacje

1.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 3

4

112,56

 

2.

Wspólnota Mieszkaniowa J. Piłsudskiego 3

8

301,90

 

3.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. . Tysiąclecia 2

5

282,46

 

4.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 6

4

194,32

 

5.

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Przykop 2

4

84,72

 

6.

Wspólnota Mieszkaniowa

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 8

1

341,44

 

7.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7.

4

156,26

Budynek wpisany rejestru zabytków

8.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielnowo 32

6

302,96

Bez świetlicy

9.

Wspólnota Mieszkaniowa Rywałd 47

3

214

 

10.

Wspólnota Mieszkaniowa

Rywałd 46

5

408

 

11.

Wspólnota Mieszkaniowa

Mazanki 18

4

230,93

 

12.

Wspólnota Mieszkaniowa

Zakrzewo 10

2

136,23

 

13.

Wspólnota Mieszkaniowa Radzyń Wieś 5

2

158,11

1 lokal użytkowy

14.

Wspólnota Mieszkaniowa Szumiłowo 13.

6

375

Bez świetlicy

15.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 1

7

205,20

 

16.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellończyka 2

7

280,71

 

17.

Wspólnota Mieszkaniowa Nowy Dwór 10

2

135,30

1 lokal mieszkalny + świetlica

 

Razem pow. ogółem 3920,10 m2

drukuj (Zapraszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą usługi : „Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Zamawiającego oraz powierzenia zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych gdzie gmina posiada udziały we współwłasności ''.)

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-12-05
 • opublikował: Anna Klimek
  data publikacji: 2016-12-05 13:16
 • zmodyfikował: Anna Klimek
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 13:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206311
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 15:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1661729
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl