Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie do skladania ofert

                                                                                                                                     Radzyń Chełmiński, dnia 19.12.2016r

BPK.271.2.2016.AK

 

Dot. rozeznania cenowego na opracowanie projektów decyzji.

 

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2017 roku.

 

I. Wymagania Zamawiającego oraz zasady złożenia oferty:

1. Termin przygotowania projektu decyzji – do 2 tygodni od daty otrzymania kompletu dokumentów od Zamawiającego w tym wizja lokalna w terenie.

2. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

- koperta z adresem zamawiającego i opisem: „Oferta – projekty decyzji w 2017 r.”

3. W ofercie należy podać cenę brutto w odniesieniu do każdej pozycji wymienionej niżej:

1) Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na:

a) budowę budynku mieszkalnego; budynku gospodarczego; budynku inwentarskiego,

b) remont, nadbudowa, dobudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

c) remont, odbudowa obiektów zabytkowych,

d) budowa obiektów usługowych; produkcyjnych; handlowych i innych,

e) obiekty; urządzenia (wodociągi, kanalizacje, prąd) i inne.

2) Projekt o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

a) budowa, przebudowa i remont dróg, chodników, ścieżek rowerowych i inne,

b) budowa instalacji technicznych (telekomunikacyjnych, energetycznych, wod. – kan. i innych),

c) budowa innych obiektów nie wymienione wyżej zlecone przez zamawiającego.

4. Załączniki do oferty:

- kopię posiadanych uprawnień urbanistycznych do realizacji zamówienia.

5. Ofertę należy dostarczyć do lub na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87 – 220 Radzyń Chełmiński do dnia 10 stycznia 2017 r. do godz. 10.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

6. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 10.15, a o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni oferenci.

7. Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.

10. Dodatkowe informacje nr tel. 56 6886001 wew. 133.

                                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                             Piotr Kozłowski

 

 

- tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

- Bip Radzyń Chełmiński

drukuj (Zaproszenie do skladania ofert)

  • autor informacji: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
    data wytworzenia: 2016-12-19
  • opublikował: Anna Klimek
    data publikacji: 2016-12-19 10:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206298
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 15:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1661635
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl