Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .Nieruchomości wolne są od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.W Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015r. w/w znajdują się w strefie mieszkaniowo - usługowej figurują jako "MU”.  W/w działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej "A" pokrywająca sie ze strefa ochrony  archeologicznej "W".

Działki posiadają bezpośredni dostęp do ulicy z możliwością podłączenia wody, możliwość podłączenia kanalizacji, poprzez indywidualną przepompownię ścieków . Na działce Nr 30 znajduje się słup energetyczny . W celu lepszego zagospodarowania działek z uwagi na kształt i położenie działki zbywane są łącznie, Nr 29 i 30.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.871,60 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 60/100 groszy ).

Wadium wynosi 3.600,00 zł.( słownie; trzy tysiące sześćset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 07.04.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działek , na które wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 400 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 12.04.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24. w celu zbycia w/w działek odbyły się dwa ustne przetargi nieograniczone w terminach : 14.10.2016 r. i 28.11.2016 r.

Dla zbywanych nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy  w zakresie budynku mieszkalnego jednorodzinnego . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 09.03.2017 r.

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

                                                                                       Krzysztof Chodubski

 

 

drukuj (Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

  • autor informacji: Gabriela Winiarczyk
    data wytworzenia: 2017-03-09
  • opublikował: Anna Klimek
    data publikacji: 2017-03-09 09:06
  • zmodyfikował: Anna Klimek
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-09 09:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206299
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 15:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1661637
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl