Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Książki

Wójt Gminy Książki                                                                                  Książki, dnia 03 grudnia 2018 r.
RG.6733.4.2018


OBWIESZCZENIE

 


Wójt Gminy Książki, działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2018 r. poz. 1945 t.j.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2018 poz. 1945)
zawiadamia strony postępowania,
że w dniu 3 grudnia 2018 r. wydał decyzję o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie
linii kablowej i przebudowie linii napowietrznej SN-15kV pomiędzy stacjami Łopatki
Polskie 2 (STA2-0637) i Blizienko 6 (STA2-18/68), na działkach nr: 76/5, 76/4, 76/2, 76/3,
74/1, 74/5, 74/4, 73, 68, 66, 51, 49, 48/1, 48/2, 47/2, 21, 22, położonych w obrębie Blizienko,
gmina Książki oraz na działkach nr: 198/10, 198/5, 206/1, 223/1, 223/2 położonych w obrębie
Rywałd, gmina Radzyń Chełmiński.
Pouczenie
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Książki w terminie 14 dni od daty
doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres
żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie
Urzędu Gminy Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki pokój nr 21, w godzinach pracy
Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Książki www.gm-ksiazki.rbip.mojregion .info Urzędu
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
Książki, na tablicy ogłoszeń we wsi Szczuplinki, na tablicy ogłoszeń we wsi Łopatki gmina
Książki oraz w na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i w miejscowości
Rywałd gmina Radzyń Chełmiński.

      
                                                                      W ó j t       G m i n y
                                                                          K s i ą ż k i

  • autor informacji: Wójt Gminy Książki
    data wytworzenia: 2018-12-03
  • opublikował: Anna Klimek
    data publikacji: 2018-12-06 10:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206310
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 15:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1661725
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl