Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr 25 poz. 130)

WYMAGANE DOKUMENTY
Etap pierwszy: wstępny projekt podziału, dokumenty stwierdzające własność nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej sporządzone przez geodetę), wypis z katastru nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z warunkami podziału (w wypadkach określonych w art. 94 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Etap drugi: projekt podziału nieruchomości sporządzony przez uprawnionego geodetę

OPŁATA
Zwolnione z opłaty skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA, zależnie od tempa prac geodezyjnych między etapami


TRYB ODWOŁAWCZY

Etap pierwszy
: zażalenie na postanowienie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy

Etap drugi: odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy

DODATKOWE INFORMACJE
W postępowaniu wystepują niekiedy szczególne wypadki, w których tryb postępowania jest nieco odmienny, informacje zawarte tutaj dotyczą spraw "typowych"

FORMULARZE
Brak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 14:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 16:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4682
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-11-19 16:29:23