Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W DETALU

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek
2. załaczniki: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
3. pisemna zgoda właściciela, zarządcy, itp. na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym
4. decyzja Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez w/w punkt sprzedaży

OPŁATA

1. Opłata za korzystanie z zezwoleń:
- alkohole do 4,5% oraz piwo - 525,00 zł
- od 4,5% do 18% - 525,00 zł
- powyżej 18% - 2100,00 zł

ZA WNIOSEK: 5 zł
ZA KAŻDY ZAŁĄCZNIK: 0,50 zł
OPŁATA W : ZNAKACH OPŁATY SKARBOWEJ

PŁATNE
na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: BS Brodnica O/Grudziądz Filia Radzyń Chełmiński NR 53 94841033 0500 0101 2005 0009

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 30 dni

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Opinia - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Chełmińskim

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

FORMULARZE


Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-24 12:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 16:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-24 12:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-24 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5858
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-11-19 16:30:00