Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

 

P R O T O K Ó Ł  Nr 1/05

z zebrania mieszkańców osiedla STARE MIASTO w gminie Radzyń Chełmiński, odbytego w II terminie, w dniu 22 marca 2005r.

Na stan 1003 uprawnionych mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 14 mieszkańców, co stanowiło 1,4% frekwencji.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Pan Janusz Kołtun.

W zebraniu uczestniczyli ponadto:

1.      mgr Krzysztof Chodubski – Burmistrz Miasta i Gminy
2.      Justyna Cybulska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy
3.      Mariusz Węglerski – dzielnicowy Posterunku Policji
4.      Jacek Gumiński – dzielnicowy Posterunku Policji

Porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
2.      Zatwierdzenie porządku obrad.
3.      Omówienie wydatków budżetowych gminy na 2005r.
4.      Wolne wnioski i zapytania.
5.      Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad 1/ Otwarcia zebrania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy, który przywitał przybyłych mieszkańców osiedla.

Zebranie odbyło się w II terminie, z uwagi na bardzo niską frekwencję.

Ad 2/ Zatwierdzono porządek obrad.

Ad 3/ Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt wydatków na 2005r.
Szczegółowo omówił inwestycje, które pochłaniają z budżetu gminy najwięcej środków finansowych. Najważniejszą inwestycją zaplanowaną na rok bieżący, bardzo ważną dla mieszkańców i niezbędną do wykonania jest budowa gminnej stacji uzdatniania wody na ul. Tysiąclecia, oraz modernizacja sieci wodociągowej. Część kosztów związanych z tą inwestycją refundowana będzie z funduszu strukturalnego.
Burmistrz stwierdził, że problemów w naszej gminie jest bardzo dużo. Inwestycji powinno być przeprowadzonych jeszcze więcej, ale nie wystarcza na wszystko środków. Dlatego musi być przeprowadzone w pierwszej kolejności to co jest konieczne. W porównaniu z okolicznymi gminami posiadamy w naszej gminie najniższe stawki podatku rolnego, bardzo niskie podatki od nieruchomości, które jak wiadomo są podstawowym źródłem pozyskiwania dochodów w gminie. 

Ad 4/ Przybyli na zebranie przedstawiciele Posterunku Policji w Radzyniu  Chełmińskim przedstawili sprawy dotyczące bezpieczeństwa miasta i okolicznych wsi, oraz działania prowadzone w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zapoznali ze zmianą struktury rewiru. Pan Mariusz Węglerski poruszył sprawę licznych kradzieży jakie mają miejsce na naszym terenie. Bardzo niepokojący jest fakt dokonywania kradzieży linii energetycznych, pojazdów, nawet złomu z gospodarstw domowych. Stwierdził, że na terenie miasta dużą pomocą a zarazem środkiem w przeciwdziałaniu występkom jest system monitoringu.

Burmistrz stwierdził, iż monitoring już spełnił swoje zadanie, rzeczywiście pomógł zniwelować picie alkoholu w centrum miasta, ograniczył dokonywanie innych przestępstw. Następna kamera zamontowana zostanie na terenie szkoły. Do tej pory z posiadanych funduszy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz profilaktyką, zakupiono alkomat, monitoring, testery do wykrywania narkotyków oraz organizowane są obozy dla dzieci z rodzin patologicznych. W planach jest także pomoc przy zakupie nowego pojazdu dla Policji.

Następnie zabrał głos Pan Janusz Kołtun, który zwrócił uwagę na ogólny nieporządek miasta i okropny stan naszych ulic oraz na miejsce gdzie znajduje się plac zabaw dla dzieci. Stwierdził, że to co tam się dzieje jest niedopuszczalne aby dalej to trwało, gdyż miejscowi pijacy przenieśli się z rynku właśnie na ten teren. Miejsce jest w „opłakanym” stanie.

Pan Tomasz Zacharski wyszedł z propozycją, aby w kierunku tego miejsca również uruchomić kamerę do monitorowania.

W odpowiedzi Pan Burmistrz wyjaśnił, że stan ulic i nieporządek wynika z zakończenia się sezonu zimowego. Już od jutra będzie  miasto sprzątane po zimie.
Stwierdził, że propozycja na zamieszczenie kamery w stronę ulicy Rybaki jest trafna i będzie zrealizowana.

Jako kolejny zabrał głos Pan Henryk Zacharski, który przedstawił kilka wniosków i postulatów:

1.      Propozycja umieszczenia skrzynki w budynku urzędu do zgłaszania przez mieszkańców w sposób anonimowy (ze względu na brak odwagi poruszania niektórych spraw osobiście) nurtujących ich problemów.

2. Jego zdaniem zebrania samorządowe powinno się połączyć z zebraniami Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowych, z uwagi na niską frekwencję oraz wagę spraw omawianych na zebraniach spółdzielni.

3.      Aby Policja patrolowała miasto w godzinach nocnych, gdyż wtedy dzieje się najwięcej przestępstw.

4.      Zgłosił wniosek o ustawienie znaku zatrzymywania i postoju na ul. Sady.
Zaznaczył, że droga ta jest w okropnym stanie, jest zaniedbana, należy ją naprawić.

5.     Prosi o udzielenie pomocy Pani Warachewicz mieszkającej przy ul. Sady, gdyż jest to osoba starsza, samotna a stan jej budynku grozi zawaleniem i może doprowadzić do powstania wypadku.

6.     Należy położyć rurociąg – rów odwadniający między kanałem głównym, a osiedlem Sady.

7.     Zwrócił uwagę na brak nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace interwencyjne.

8.     Przypomniał o problemie zagospodarowania miejsca, gdzie odbywa się targowisko oraz o uporządkowaniu miejsca wokół niego.

9.     Zapytał, czy w Czeczewie jest odłączony prąd w nieczynnej stacji uzdatniania wody.

10. Prosi o sprawdzenie, kto z osób prowadzących handel przy targowisku posiada pojemnik na śmieci.

Burmistrz odpowiedział, że wiele z tych uwag jest słusznych, ale prosi aby sprawy, które wymagają natychmiastowej interwencji zgłaszać bezpośrednio do niego i nie czekać na coroczne zebranie, gdyż nie można odkładać na potem spraw związanych z zagrożeniem życia czy grożących innym wypadkiem.
Brak aktywności społecznej w naszej gminie jest znaczny, co ma także odzwierciedlenie we frekwencji na przeprowadzanych zebraniach.
Brak porządku wokół swoich posesji, sklepów, klatek schodowych itp. to problem odwieczny i związany bezpośrednio z kulturą osobistą każdego człowieka.
Sprawa odcięcia prądu zostanie sprawdzona przez energetyków, z tym zwrócił się bezpośrednio do obecnego kierownika Energetyki Pana Kołtuna.
Odnośnie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Sady poproszone zostaną specjalne służby celem ustalenia czy w tym miejscu jest konieczne umieszczenie tego zakazu. Do tej pory nikt nie zgłaszał tego problemu, nie wpłynął nawet wniosek ze strony spółdzielni mieszkaniowej.
Odnośnie Pani Warachewicz Burmistrz poinformował, że ona sama osobiście nigdy nie zwróciła się  z prośbą o jakąkolwiek pomoc. Można jej pomóc ale ona musi wyrazić na to zgodę, ponieważ jest to teren prywatny. Można sprawę rozbioru budynku zgłosić do nadzoru budowlanego. Wiąże się jednak to dla niej (jeżeli nie zastosuje się do decyzji nadzoru) z konsekwencjami finansowymi. W przypadku gdy wyrazi na to zgodę otrzyma pomoc z urzędu.

Odnośnie sprawy Pani Warachewicz zabrał głos Pan Neumann, który oświadczył, że była już przeprowadzona próba pomocy dla tej Pani, ale ona kategorycznie odmówiła i należy to to uszanować.

Pan Burmistrz poinformował także, że nie ma sensu w tej chwili na przeprowadzenie kosztownych napraw dróg, ponieważ ulice będą w niedługim czasie  rozkopane w związku z inwestycją wodociągową. Do tego czasu będą najgorsze miejsca zabezpieczone i reperowane. Po zakończonej inwestycji będą kładzione nowe nawierzchnie ulic.

Ad. 5/ Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Zarządu:
Janusz Kołtun

Protokołowała:
Justyna Cybulska

            

 

 

 

 

                    

 

 

          

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
    data wytworzenia: 2005-04-07
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-07 10:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 16:45

« wstecz

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew. 49, e-mail: umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-11-19 16:45