Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

 P R O T O K Ó Ł   Nr 1/06

ze wspólnego zebrania mieszkańców osiedla: Stare Miasto i 750-lecia w gminie Radzyń Chełmiński, odbytego w II terminie, w dniu 12 kwietnia 2006r.

Na stan 1447 uprawnionych mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 14 mieszkańców, co stanowiło 0,97% frekwencji.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Pan Ireneusz Posłuszny.

W zebraniu uczestniczyli ponadto:

1. mgr Krzysztof Chodubski - Burmistrz Miasta i Gminy
2. Justyna Cybulska - pracownik Urzędu Miasta i Gminy

Porządek zebrania:

     1.     Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
2.     Wybór przewodniczącego zebrania.
3.     Zatwierdzenie porządku obrad.
4.     Omówienie wydatków budżetowych gminy na
    2006r.
5.     Wolne wnioski i zapytania.
6.     Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad 1/ Otwarcia zebrania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy, który przywitał przybyłych mieszkańców osiedla.

Zebranie odbyło się w II terminie, z uwagi na bardzo niską frekwencję.

Ad 2/ Na przewodniczącego zebrania wybrano Przewodniczącego Zarządu Osiedla 750-lecia Pana Ireneusza Posłusznego.

Ad 3/
 
Nowo wybrany przewodniczący Pan Ireneusz Posłuszny odczytał porządek obrad, który został przyjęty bez sprzeciwu.

Ad 4/ Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt dochodów i wydatków na 2006r.
Szczegółowo omówił inwestycje, które pochłaniają z budżetu gminy najwięcej środków finansowych.
Najważniejszą inwestycją zaplanowaną na rok bieżący jest uruchomienie gminnej stacji uzdatniania wody na ul. Tysiąclecia, oraz modernizacja sieci wodociągowej. Inwestycja ta planowo powinna zostać zakończona z dniem 31.10.2006r.
Zebrani poinformowani zostali o planowanych naprawach dróg i chodników na terenia miasta, która zostanie dokona po przeprowadzeniu prac montażowych sieci wodociągowej.
Inne wymienione przez Burmistrza ważne i wymagające dużych nakładów finansowych inwestycje to:
-         wymiana kotła CO i modernizacja kotłowni Fijewo,
-         oświata i wychowanie - dożywianie dzieci,
-         pomoc społeczna - gmina przejęła wszystkie sprawy dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych,
-         budowa świetlicy z boiskiem sportowym do tenisa ziemnego w Zakrzewie,
-         uruchomienie kawiarenki internetowej w MGOK,
-         wymiana okien w budynku Urzędu.
Burmistrz przedstawił także sprawę powstania w Szumiłowie Centrum Integracji Społecznej. Wyjaśnił na czym polega praca oraz jakie korzyści uzyskują osoby uczestniczące w programie szkoleniowym. 

 

Ad. 5/ Jako pierwsza zadała pytanie Pani Olszewska Dorota, która zwróciła uwagę na zaniedbany plac na osiedlu Sady. Do kogo on należy? Kto ma sprzątać na tym terenie?

W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, iż teren ten częściowo należy do gminy a częściowo do spółdzielni. Sprzątanie tego terenu należy do spółdzielni, gdyż to jego mieszkańcy korzystają z tego miejsca.

Następnie zabrał głos Pan Piotr Araszewski, który wyszedł z propozycją zagospodarowania lub sprzedaży stojącego pustego budynku na osiedlu Sady.

W odpowiedzi Pan Burmistrz wyjaśnił, że ten budynek to
pozostałość po planach budowy biblioteki. 
Zagospodarowanie tej budowy, jej wykończenie
wymagałoby
poniesienia bardzo wysokich nakładów
finansowych, na co w obecnej sytuacji nie stać miasta, natomiast na kupno tego obiektu nie ma chętnych.

Pan Mirosław Waleryn zapytał: czy jest możliwość otrzymania pracy w związku z prowadzoną inwestycją dotyczącą wody.

Burmistrz zaproponował aby w tej sprawie udał się osobiście Pan Waleryn do Urzędu, gdyż jest możliwość uzyskania pracy. 

W dyskusji zabrała głos pani Hanna Tyrakowska. Zwróciła uwagę na bałagan panujący przy śmietnikach oraz braku pojemników do segregacji odpadów.

Burmistrz - Brak porządku wokół śmietników, swoich posesji, sklepów, klatek schodowych itp. to problem odwieczny i związany bezpośrednio z kulturą osobistą każdego człowieka. Natomiast pojemniki do segregacji odpadów są zakupione i w niedługim czasie zostaną ustawione na osiedlu.

Ad. 6/ Na tym zebranie zakończono.

 

Przewodniczący zebrania: 
Ireneusz Posłuszny

Protokółowała:
Justyna Cybulska

 

 

 

                        

 

                    

 

 

          

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
    data wytworzenia: 2006-05-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-05 11:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 16:45

« wstecz

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew. 49, e-mail: umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8497
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-11-19 16:45