Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 1/04

Z zebrania mieszkańców Osiedla STARE MIASTO w gminie Radzyń Chełmiński, odbytego w II terminie, w dniu 01 marca 2004r.

Na stan 1006 uprawnionych mieszkańców, w zebraniu udział wzięło 12 mieszkańców, co stanowiło 1,19% frekwencji.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Pan Janusz Kołtun.

W zebraniu uczestniczyli ponadto:
1. mgr Krzysztof Chodubski – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Justyna Cybulska – pracownik Urzędu Miasta i Gminy

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie mieszkańców osiedla z prowizorium budżetowym na 2004r.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie zebrania.

Przebieg zebrania:

Ad 1/ Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Zarządu Pan Janusz Kołtun, który przywitał przybyłych mieszkańców osiedla.
Z uwagi na bardzo niską frekwencję zebranie odbyło się w II terminie.

Ad 2/ Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto Pan Janusz Koltun przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty bez sprzeciwu przez zebranych.

Ad 3/ Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt budżetu wpływów i wydatków na 2004r.
Poinformował wszystkich o spłacie kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zadanie to udało się zrealizować dzięki wypracowaniu nadwyżek budżetowych, które zostały przeznaczone na spłatę starych długów.
Zapoznał mieszkańców z planowanymi wydatkami, niezbędnymi do realizacji. Główną inwestycją, która pochłonie ok. 1mln zł a bardzo ważną dla mieszkańców gminy jest budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja sieci wodnych, oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Część środków na ten cel ma być dotowana z funduszu inwestycyjnego.
Ponadto Burmistrz stwierdził, że budżet na 2004r. jest bardzo zły. Tego roku należy spodziewać się deficytu. Spowodowane jest to tym, że na gminy spadło zbyt wiele obowiązków, do których Urząd musi dotować z własnych środków, na które do tej pory otrzymywał dotacje z budżetu państwa. Są to między innymi: wypłaty dodatków mieszkaniowych, utrzymanie dróg gminnych.
Nadmienił, że dużą pomoc otrzymuje nasza gmina od Holandii. Jest to kwota rzędu 70 000zł rocznie.

Ad. 4/ Jako pierwszy zabrał głos Pan Jaworski Edmund. Powiedział, że należy coś zrobić z cmentarzem niemieckim, gdyż stan tego miejsca jest „opłakany”.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że ważną sprawą dla nas wszystkich jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne. Dlatego też stara się o powołanie Posterunku Policji. Dzięki temu będą wzmocnione siły Policji, ponieważ przydzielonych wtedy będzie na nasz teren czterech policjantów i jeden policjant dochodzeniowy, ale bez pomocy całego społeczeństwa problemu wandalizmu nie zwalczymy.

Kolejnym wnioskiem zgłoszonym przez Pana Neumann Grzegorza jest prośba o naprawę drogi ul. Sady.

Pani Ruchalska Ewa poruszyła sprawę remontu domu mieszkalnego przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 10, gdyż budynek ten w którym mieszka grozi zawaleniu.

Burmistrz - jeśli przystąpimy do remontu tego budynku, w którym zawiązana jest wspólnota mieszkaniowa to głównie Wy jako współwłaściciele poniesiecie koszty tego remontu w części odpowiadającej udziałom. Są to ogromne koszty, dlatego należy się mocno zastanowić nad realizacją i sposobem tego remontu.

Pani Krzyżanowska Mariola wystąpiła z pytaniem, czy są jeszcze aktualne wykupy mieszkań za 10% wartości lokalu mieszkalnego.

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy o wyrażeniu chęci wykupu wynajmowanego mieszkania na własność.

Pan Meller Jan poruszył sprawę drogi ul. Długosza. Poinformował, że chodnik jest zapadnięty a woda wylewa się na drogę. Uważa, że należy podnieść poziom studni, żeby woda spływała i nie zalewała drogi.

Burmistrz – mamy w Urzędzie pracownika ds. budownictwa drogowego, który pomoże nam w sposobie naprawy tej drogi.

Pan Kołtun Janusz zapytał, jakie są plany odnośnie budynku biblioteki na Sadach, który stoi i niszczeje.

Burmistrz stwierdził, że rzeczywiście trzeba zagospodarować ten teren. Planowane jest, żeby budynek ten przeznaczyć na cele oświatowe np. z przeznaczeniem na salę gimnastyczno-rekreacyjną. Wtedy realizację tego pomysłu można w całości pokryć z pieniędzy oświatowych.

Ad. 5/ Kończąc zebranie Burmistrz podziękował mieszkańcom za przybycie i miłą rozmowę.Przewodniczący Zarządu

Janusz Kołtun

Protokółowała:
Justyna Cybulska

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gracjanna Wojcieszek
    data wytworzenia: 2004-03-17
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-03-17 10:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 16:45

« wstecz

Opis strony

- Biuro Rady Miejskiej 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886087 wew. 49, e-mail: umgradzynchelm@post.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8489
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-11-19 16:45