Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO POWYŻEJ 2 MIESIĘCY

NAZWA REFERATU
Urząd Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn.zm./
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków ich wnoszenia (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz.564)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. WYPEŁNIONY DRUK - „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego" lub
"Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące"
2. dowód osobisty
3. książeczka wojskowa lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowej (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu)

OPŁATA
nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

DOTATKOWE INFORMACJE
zgłoszenia wymeldowania należy osobiście dokonać,
wymeldowania z pobytu czasowego dokonuje się tylko w przypadku opuszczenia miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu się.

FORMULARZE

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-03 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 16:31

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-03 09:04

Opis strony

Krystyna Smolińska, podinspektor, Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Pl.Tow. Jaszczurczego 9, tel. (0-56) 6886001 wew. 42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4378
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-11-19 16:31:03