Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy telef/fax (0-56) 6886087

 

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej na nową PCV wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim i w nowobudowanym budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zakrzewo.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 pokój Nr 1. Cena za specyfikację wynosi 20 zł.

Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami ze strony Gminy jest Pan Wojciech Zawadziński, tel. (0-56) 6886087 wew. 33 pokój Nr 5, w Szkole Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim Pan Erdmański Roman tel. (0-56) 6886167.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 23.09.2005r. do godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2005r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (100%). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i oferty wariantowej oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin związania ofertą - do dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 06.09.2005r.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2005-09-06
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-06 15:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-19 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15595
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-16 12:56