Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

Gmina Miasto i Gmina

Radzyń Chełmiński

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

reprezentowana przez

Burmistrza Miasta i Gminy

tel./fax  (056)  6886087

Wspólny słownik zamówień (CPV) 14.21.00.00-6

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo do zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177) na zadanie p/n:

„ Dostawa kamienia mieszanego z Piechcina granulacji od 0- 31,5 mm w ilości około 330 ton i dostawa   szlaki w ilości około 400 ton w roku 2005 na przygotowanie (uzupełnienie) w roku 2005 drogi gminnej na odcinku Mazanki-Gołębiewo-Czeczewo w celu uruchomienia nowej trasy dla potrzeb dowozu dzieci do szkoły”.

 

 

1.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

2.     Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy.

3.     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

4.     Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 (pokój nr 1). Specyfikacja jest  bezpłatna.

5.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6.     Uprawnionym do kontaktu z ofertami ze strony Gminy jest Pan Wojciech Zawadziński tel. (056) 6886087 wew. 33 ( pokój nr 5).

7.     Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w  Radzyniu Chełmińskim do dnia 03.11.2005r. do godz.900.

8.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2005r. o godz.930.

9.     W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci nie niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 , poz. 177) oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 17.10.2005r.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2005-10-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-17 15:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-16 12:56