Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

                               Gmina Miasto i Gmina

                               Radzyń Chełmiński

        reprezentowana przez

                               Burmistrza Miasta i Gminy

         ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

                               87-220 Radzyń Chełmiński

                               tel./fax (056) 6886087

                     ogłasza przetarg nieograniczony:

 

 

wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na zadanie p/n:

„Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu w roku 2006 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński”.

 

1.     Wspólny słownik zamówień CPV:

-   olej napędowy 23121100-2

-   benzyna bezołowiowa 95  23111200-0

-   gaz 23200000-9

 

2.     Przedmiot zamówienia:

-   olej napędowy w ilości około 5000 litrów

-   benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 700 litrów

-   gaz w ilości około 4200 litrów

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje zapleczem  do magazynowania paliw, zakupy dokonywane będą na stacji paliw Wykonawcy według bieżących potrzeb poszczególnych pojazdów i  sprzętu.

 

3.     Termin wykonania zamówienia:

01.02.2006 r. – 31.12.2006 r.

 

4.     W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu oraz spełniają wymogi art. 22 w/w ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

5.     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

        Do ceny paliw doliczone zostaną koszty zakupu tj.

          koszty dojazdu do stacji paliw.

 

6.     Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

 

7.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

8.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Plac Tow. Jaszczurczego 9 (pokój Nr 1)

 

9.     Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy są:

-   Pan Henryk Kotowicz – Referent UMiG,

    tel. (056) 6886087 wew. 33 (pokój Nr 5),

-   Pani Maria Tylus – Podinspektor ds. 

    Zamówień Publicznych UMiG,

    tel.(056) 6886087 wew. 39 (pokój Nr 14)

 

10. Termin związania ofertą wynosi:

do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż 30 dni.

 

11. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 19.01.2006r. do godz. 1000.

 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2006r. o godz. 1030.

 

 

 

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 03.01.2006r.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                       

                                                 Krzysztof Chodubski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-01-04
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-04 14:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-04 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46