Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

  <?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word"

 

GMINA MIASTO I GMINA  RADZYŃ 

                     CHEŁMIŃSKI

UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO 9; 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

 

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na wykonanie zadania pn.:

Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodrowaniem w Zakrzewie

obejmującego zakres:

     - boisko sportowe,

     - wydzielenie placu zabaw,

     - wykonanie chodników i wjazdów wewnętrznych,

·        Roboty budowlane – dokończenie budowy;

·        Roboty budowlane – wykonanie ogrodzenia;

·        Roboty budowlane – budowa boiska sportowego;

·        Roboty budowlane – wykonanie chodników i wjazdów wewnętrznych

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Roboty budowlane – 45000000-7

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01-04-2006r.do 25-06-2006r.;

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł. można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

Termin składania ofert upływa 20-03-2006r. o godz. 1000.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-03-2006r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (sala konferencyjna).

Wykonawca będzie związany ofertą do 30 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości 3.067 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych).

Zainteresowanych prosi się o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy, tel. (056) 688 – 60 – 87; fax: (056) 688 – 60 – 87.

Upoważniony do udzielania informacji jest: Pan Wojciech Zawadziński – Podinspektor ds. Budownictwa (pokój Nr 5 UMiG, tel./fax (056) 688-60-87 wew. 33).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

-         przedstawienie oferty;

-         spełnienie wymogów określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

-         spełnienie wymogów określonych w SIWZ;

Kryteria oceny ofert:

1.     Cena – 100%;                                Uwaga: 1% - 1 pkt.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 03.03.2006r.

 

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-03-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-03 11:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-03 11:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31855
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-27 08:15