Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

    Gmina Miasto i Gmina

    Radzyń Chełmiński

     ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

     87-220 Radzyń Chełmiński

     reprezentowana przez

     Burmistrza Miasta i Gminy

     tel./fax  (056)  6886087

     Wspólny słownik zamówień (CPV) 14.21.00.00-6

 

      ogłasza przetarg nieograniczony

 

wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo do zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177) na zadania p/n:

 

1)     „Dostawa w roku 2006 kamienia z Piechcina w ilości około 3.000 ton granulacji od 0 – 0,63 mm z zachowaniem frakcji pośrednich na modernizację drogi gminnej Mazanki – Czeczewo”

 

2)     „Dostawa w roku 2006 szlaki w ilości około 1.320 ton na modernizację dróg gminnych”.

 

1.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

2.     Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.     Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2006r.

4.     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

5.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 (pokój nr 1). Cena Specyfikacji 20 zł.

6.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.     Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy jest Pan Piotr Kozłowski tel. (056) 6886087 wew. 36 ( pokój nr 8) i Pan Andrzej Góral tel. (056) 6886087 wew. 40 (pokój nr 13).

8.     Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w  Radzyniu Chełmińskim do dnia 03.04.2006r. do godz.900.

9.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2006r. o godz.930.

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci nie niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 , poz. 177) oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 17.03.2006r.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-03-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-17 12:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-17 13:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40744
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46