Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ogłoszenie

        Gmina Miasto i Gmina

        Radzyń Chełmiński

          ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

          87-220 Radzyń Chełmiński

          reprezentowana przez

          Burmistrza Miasta i Gminy

          tel./fax  (056)  6886087

Wspólny słownik zamówień (CPV)28.12.21.00-4

 

      ogłasza przetarg nieograniczony

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na zadania p/n:

 

  1. Wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej i montażem nowej w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady.

 

  1. Wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim od ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego i ul. Dąbrowskich wg uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z demontażem starej i montażem nowej oraz wymiana stolarki okiennej na nową PCV w tym budynku od strony ul. Ogniowej wraz z demontażem starej i montażem nowej.

 

  1. Wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej i montażem nowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rywałdzie.

 

  1. Wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej i montażem nowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

 

                               I.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Tow. Jaszczurczego 9, pokój Nr 1.

                 Cena za Specyfikację wynosi 20 zł.

 

                            II.      Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2006r.

 

                         III.      Termin związania ofertą wynosi: do 30 dni.

 

                        IV.      Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych w kategorii stolarka okienna drewniana, stolarka PCV.

 

                           V.      Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

 

                        VI.      Zamawiający żąda od oferentów:

-       wniesienia wadium w wysokości 3.491,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).

                     VII.      Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości w trybie zamówienia z wolnej ręki.

 

                  VIII.      Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1) do dnia 05.06.2006r. do godz. 1000.

 

                        IX.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pokój Nr 2 – sala konferencyjna) w dniu 05.06.2006r. o godz. 1030.

 

                           X.      Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

 

                        XI.      Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest ze strony Gminy Pan Wojciech Zawadziński, tel. (056) 6886087 wew. 33, pokój Nr 5, ze strony Szkoły Podstawowej Pan Erdmański Roman tel. (056) 6886167.

 

                     XII.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) oraz warunki dodatkowe i spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 17.05.2006r.

 

drukuj (ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-05-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-17 14:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31930
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-27 08:15