Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

                        Gmina Miasto i Gmina Radzyń

                        Chełmiński,

                        ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,

                        87-220 Radzyń Chełmiński,

                        tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010,

                        (056) 6886001, (056) 6886099

                        e-mail: umg_radzyn@wp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi.

 

Adres korespondencyjny:  87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

 

Adres do złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub korespondencyjny jak wyżej.

 

1.     Przedmiot zamówienia:  usługa bankowa na długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2006r. związanego z realizacją inwestycji p/n: „Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński”

 

2.     Wartość kredytu: 332.936,00 zł słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych

 

3.     Okres spłaty kredytu: pięć lat w tym jeden rok karencji

 

4.     Okres wykorzystania kredytu: grudzień 2006r.

 

5.     Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 3M

 

6.     Termin spłaty odsetek: miesięczny

 

7.     Okres karencji w spłacie odsetek:

  nie występuje

    

 

8.     Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel „in blanco”

                                 

 

9.     Czas wykonania zamówienia: grudzień 2006r.

 

10. Okres obowiązywania umowy: grudzień 2006r. do grudnia 2011r.

 

11. Tryb udzielenia zamówienia: art. 39 i 4a ustawy PZP (przetarg nieograniczony)

 

12. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%

 

13. Termin składania ofert: 5 grudzień 2006r. godz. 930

 

14. Termin otwarcia ofert: 5 grudzień 2006r. godz. 1000

 

15. Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.11.2006r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, w Gazecie „Nowości”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

16. Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ:  bip.radzynchelminski.pl

          

 

 

                                           Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                Krzysztof Chodubski

 

 

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-11-24
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-24 09:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-24 10:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40734
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46