Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

                    Gmina Miasto i Gmina

                    Radzyń Chełmiński

                    ul. Plac Towarzystwa

                    Jaszczurczego 9

                    87-220 Radzyń Chełmiński

                    reprezentowana przez

                    Burmistrza Miasta i Gminy

                    tel./fax  (056)  6886087

                    Wspólny słownik zamówień (CPV)

                    14.21.00.00 - 6

 

              ogłasza przetarg nieograniczony

 

o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1166 ze zmianami) na zadania:

 

1)     „Dostawa w roku 2007 kamienia z Piechcina w ilości około 2.500 ton granulacji od 0 – 0,63 mm z zachowaniem frakcji pośrednich na modernizację drogi gminnej w Gołębiewie Nr 041612C, oraz na modernizację pozostałych dróg gminnych na terenie gminy”

 

2)     „Dostawa w roku 2007 szlaki w ilości około 1.900 ton na modernizację dróg gminnych”.

 

1.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

2.     Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20% wartości w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.      Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2007r.

4.     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

5.     Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – bip.radzynchelminski.pl

     Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków 

     Zamówienia” w formie pisemnej dostępny na wniosek

     Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – pokój Nr 1

     w godz. 715 – 1515 sekretariat. Opłata za Specyfikację

      wynosi – 20 zł.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.     Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy w zakresie dostawy  jest Pan Andrzej Góral tel. (056) 6886087 wew. 40 (pokój nr 13), w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Pani Maria Tylus tel. (056) 6886087 wew. 39 (pokój Nr 14).

8.      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w  Radzyniu Chełmińskim do dnia 04.04.2007r. do godz.900.

9.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2007r. o godz.930.

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 , poz. 1166 ze zmianami) oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 19.03.2007r.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2007-03-19
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-19 13:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-03-19 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28192
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-14 12:38