Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:


I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki rolnej Nr 385/3 o pow. 0.26,67ha KW 26411 położoną w Radzyń Chełmińskim od strony ul. Byczak . Przetarg jest ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych lub Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Nr 53 przy ul. Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.003,00zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki rolnej Nr 43 o pow. 0.07,60ha, KW 24298 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.840,00zł.

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej nr 44/4 o pow. 1.02,36ha, KW 24315 przeznaczonej na cele rolne, położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński  przy starym budynku Przedszkola.
Cena wywoławcza działki wynosi: 35.826,00 zł.

II przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45ha, KW 24290 położonej w Radzyniu Chełmińskim, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przedmiotową działkę obciąża prawo przejścia i przejazdu szerokości 4m wzdłuż granicy działki Nr 20 do działki Nr 19/4.

Cena wywoławcza działki wynosi 27.277,00zł netto plus 22% podatku Vat.

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 składającego się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 31,40m2 oraz piwnicy o pow. 3,75m2  i pomieszczenia gospodarczego o pow. 6.30m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 4145/36962  części znajdującym się na działce Nr 185/10 o pow. 425m2 , KW 24361 położony w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Tow. Jaszczurczego 1.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi 18.382,00zł.

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargu doliczane będą koszty wyceny danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzania pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej danej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Odział Radzyń Chełmiński
nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 21.01.2008r.

Przetargi odbędą się dnia 25.01.2008r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy.

Ponadto Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.  


Radzyń Chełmiński, dnia 21.12.2007r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2007-12-21
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2007-12-21 12:56
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-21 12:57
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza przetargi ustne ograniczone i nieograniczone na nieruchomości z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń hełmiński ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia klasowego Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku byłej szkoły w Szumiłowie
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na działki położone we wsi Zielnowo.
Ogłoszenia
Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza II przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-21 12:57:41