Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

 

Radzyń Chełmiński dnia 18.12.2008
 
 
 
Znak SP-R-22/221/06/08/ER
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej      14 000,00 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na zadanie p/n: zakup miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni szkolnej wpłynęły trzy oferty.
 
Oferty złożyli:
Oferta nr 1:
Składnica Artykułów Masowych
„WĘGLOPASZ” spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-0341 Osielsko, Żołdowo ul. Koronowska 38
Oferta nr 2:
Firma Handlowa „WĘGLOPOL”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha
Spółka Jawna
87-100 Toruń
Ul. Olsztyńska 89
Oferta nr 3:
„BARTER” S.A.
15-281 Białystok
Ul. Legionowa 28
Postępowanie wygrała oferta nr 3 z proponowaną ceną 388,00 zł/tonę netto.
 
 
 
                                        Dyrektor szkoły
 
                                      mgr Adam Olejnik
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-12-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-18 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-18 14:49

Radzyń Chełmiński, dn. 27.10.2008r.

Ogłoszenie

Informuję, że w dniu 27.10.2008r. odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- działki Nr 336/3 o pow. 441m2, KW 25595 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady w którym wyłoniono nabywcę tej nieruchomości za kwotę 16.500,00zł netto plus 22% VAT,

- działki Nr 133/3 o pow. 2.74ha, KW 26473 położonej w Gołębiewie w którym wyłoniono nabywcę za kwotę 66.972,00zł.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 336/5 o pow. 816m2,  KW 25597 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady – zakończył się wynikiem negatywnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-12-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-12-16 11:22
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-16 11:37

Radzyń dnia 10.12.2008 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr.223 poz.1665 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :” zakup na stacji paliw oleju napędowego tankowanego bezpośrednio do zbiorników autobusów szkolnych w roku 2009 informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

MOTO – POL sp. J.
Maria Ledóchowska-Pszuk, Jan Ledóchowski
87 -100 Toruń
Ul. Klonowaci 22 a

Najniższa cena detaliczna po udzielonym upuście 3,59 zł/ litr.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium SIWZ. Rozdział I/16.

Streszczenie oceny i porównanie ofert.

Lp.
Nazwa firmy
Liczba punktów
Razem
1.
P.P.U.H.”NAD-GAZ”
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński
 
99,17
 
99,17
2.
Hurtownia Olejów i Paliw
OLKOP
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo 87-410 Kowalewo Pomorskie
 
 
98,62
 
 
98,62
3.
MOTO – POL sp.j.
M. Ledóchowska-Pszuk,
J.Ledóchowski
87-100 Toruń ul. Klonowica 22a
 
100,00
 
100,00


Dyrektor szkoły
 mgr Adam Olejnik
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-12-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-12-10 14:04

Radzyń dnia 08.12.2008 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr.223 poz.1665 z późn. Zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński, informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Transport Osobowy
Jarosław Kruca
Gruta 262, 86-330 Mełno
Oferowana cena ; 2,85 zł/km netto.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

L.p. Nazwa firmy Liczba punktów Razem
1. Transport Osobowy
Jarosław Kruca  Gruta 262          
 86-330 Mełno
100,00 pkt 100,00 pkt
2. „MARTUR”
Biuro Przewozów Autokarowych
87-200 Wąbrzeźno
Ul. Polna 24
83,82 pkt 83,82 pkt


Dyrektor szkoły
mgr Adam Olejnik
                                                             

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-12-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-12-09 12:30

Radzyń Chełmiński, dn. 16.09.2008r.


O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 12.09.2008r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku po wodociągowej wieży ciśnień, budynku gospodarczego usytuowanego na działce Nr 381/2 o pow. 1.777m2 w którym wyłoniono nabywcę tej nieruchomości za kwotę 55.500,00zł netto plus 22% VAT.
W dniu 12.09.2008r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 91 o pow. 1.273m2 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie w którym wyłoniono nabywcę za kwotę 13.500,00zł netto plus 22% podatku VAT.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-09-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-09-19 12:44

O G Ł O S Z E N I E

O wyniku postępowania przeprowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr. 223 poz. 1655 na zadanie p/n: - wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i przyjęta do realizacji.
Ofertę złożyła firma:
Transport Osobowy
Jarosław Kruca
Gruta 85/2
86-330 Mełno
Proponowana stawka za 1 km wynajmu: 2,70 zł netto + VAT.
Jedynym kryterium oceny oferty była cena. 

                                                                                            Dyrektor
                                                                                    Szkoły Podstawowej
                                                                                     mgr Adam Olejnik
                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-01-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-23 08:48


Radzyń dnia 22.01.2008 r.

Znak : SP-R-22/221/2/08


O G Ł O S Z E N I E
        o wyniku przeprowadzonego postępowania w przetargu nieograniczonym


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2007 r. Dz. U.Nr. 223 poz. 1655 na zadanie p/n ;
-zakup paliwa do autobusów szkolnych wpłynęły dwie oferty.
Oferta nr. 1
P.P.U.H.  NAD – GAZ
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MOTO – POL sp. j.
Maria Ledóchowska-Pszuk i Jan Ledóchowski
87-100 Toruń
ul. Klonowica 22
Oferta nr. 1 została uznana za ważną i przyjęta do realizacji.
Proponowany upust od ceny detalicznej 0,05 zł.
Oferta nr. 2  na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 została odrzucona.


                                                                                        Dyrektor
                                                                               Szkoły Podstawowej
                                                                                 mgr Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Edrmański
  data wytworzenia: 2008-01-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-23 08:51


Radzyń dnia 22.01.2008 r.

Znak SP-R-22/221/3/08

O G Ł O S Z E N I E

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na zadanie p/n : zakup miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni szkolnej wpłynęły dwie oferty.
Oferty złożyli:
Oferta nr. 1
Składnica Artykułów Masowych
WĘGLOPASZ spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko, Żołędowo
ul. Koronowska 38
Oferta nr . 2
Firma Handlowa „Węglopol”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha
Spółka Jawna
87-100 Toruń ul. Olsztyńska 89
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oferta nr 1 i oferta nr 2 zostały odrzucone.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia.

                                                                                 Dyrektor
                                                                          mgr Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-01-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-01-23 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-11 12:07


                                                                                                                        Radzyń dnia 11.02.2008 r.

Znak SP-R-22/221/4/08

                                                             O G Ł O S Z E N I E

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 Euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na zadanie p/n : zakup miału węglowego wraz z dostawą do kotłowni szkolnej wpłynęły dwie oferty. Oferty uznano za ważne.Oferty złożyli:

Oferta nr. 1 Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86-031 Osielsko,  Żołędowo  ul. Koronowska 38 Proponowana cena za 1 tonę miału węglowego – 270,49 zł netto.

Oferta nr . 2 Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha Spółka Jawna 87-100 Toruń ul. Olsztyńska 89 Proponowana cena za 1 tonę miału węglowego – 254,00 zł netto.

Za dostawcę wybrano:Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha Spółka Jawna 87-100 Toruń ul. Olsztyńska  89

                                                                                                              Dyrektor                                                                                                                                mgr Adam Olejnik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-11 11:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-11 12:22
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje o wynikch pozytywnych przetargów z dnia 25.01.2008r.
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach negatywnych przetargów, które odbyły się w dniu 25.01.2008r.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach przetargów odbytych w dniu 10.03.2008r.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach przetargów odbytych w dniu 07.04.2008r.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy informuje o wyniku przetargu odbytego w dniu 07.04.2008r. na działkę połozoną w Radzyniu Chełmińskim.

 

                                                                                         Radzyń Chełmiński dnia 20.06.2008 r.
 
 
 
 
                                                  O G Ł O S Z E N I E
            O wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr.223 poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r.) na zadanie:
„Wyłożenie kostki betonowej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim, oraz utwardzenie placu i wyłożenie kostki betonowej na parkingu dla autobusów.
 
 
     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim informuje, ze w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Wyłożenie kostki betonowej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim, oraz utwardzenie placu i wyłożenie kostki betonowej na parkingu dla autobusów” wpłynęły cztery oferty. Wszystkie oferty uznano za ważne.
Oferty złożyli:
1.      TRADE COMPANY „DELTA” SP.Z O. O.
ul. Budowlanych 3
86-300 Grudziądz
Proponowana cena wykonania zadania : 127 917,94 zł brutto.
2.      FIRMA BUDOWLANA „NIVELO”
Bogdan Lewandowski
ul. Żołnierza Polskiego 8B
87-200 Wąbrzeźno
Proponowana cena wykonania zadania : 132 238,11 zł brutto.
3.      BRUKSYSTEM
Jacek Falczewski
ul. Batorego 71/10
87-100 Toruń
Proponowana cena wykonania zadania : 164 597,03 zł brutto.
4.      HERPOL
Firma Handlowo – Tranp. – Usługowa
Henryk Froń
Myśliwiec 60
87-200 Wąbrzeźno
Proponowana cena wykonania zadania : 136 847,40 zł brutto.
Za wykonawcę zadania wybrano firmę :
      TRADE COMPANY „DELTA” SP.Z O.O.
      Ul. Budowlanych 3
      86-300 Grudziądz
 
 
 
 
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2008-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-06-20 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16495
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-18 14:49:48