Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Radzyń Chełmiński, dn. 06.01.2009r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawę oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, smarów, oleju i drobnych części do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2009”.

Informuję, że najkorzystniejsza ofertę złożyła Firma:
P.P.U.H. „NAD-GAZ”
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40

za następujące ceny:

olej napędowy 
     cena netto – 2,60 zł za 1 litr
     cena brutto – 3,17 zł za 1 litr

benzyna bezołowiowa 
     cena netto – 2,61 zł za 1 litr
     cena brutto – 3,19 zł za 1 litr

olej 
     cena netto – 5,91 zł za 1 litr
     cena brutto – 6,50 zł za 1 litr

smary 
     cena netto – 7,60 zł za 1 kg
     cena brutto – 9,27 zł za 1 kg

olej przekładniowy 80W /90
    cena netto – 6,71 zł za 1 litr 
    cena brutto – 7,38 zł za 1 litr

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największa liczbę punktów zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty Nazwa firmy Liczba punktów w kryterium cena Razem
1 Hurtownia Olejów i Paliw
OLKOP
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

olej napędowy 
98,75

benzyna bezołowiowa 99,37

98,75


99,37

2

P.P.U.H „NAD-GAZ”
Zdzisław Nadworny
Radzyń Wybudowanie 40
87-220 Radzyń Chełmiński

olej napędowy
100

benzyna bezołowiowa
100

100,0
 

100,0

 Burmistrz Miasta i Gminy
 Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-01-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-01-07 10:50

Radzyń Chełmiński, dnia 03.12.2008 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego(orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 450 ton w roku 2009”.

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma:

Firma Handlowa „Węglopol”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha
Spółka jawna
87-100 Toruń
ul. Olsztyńska 89

za cenę:

węgiel kamienny (orzech) za 1 tonę
netto – 508,20 zł
brutto – 620,00 zł
miał węglowy za 1 tonę
netto – 424,59 zł
brutto – 518,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer
oferty
Nazwa firmy  Liczba punktów
w kryterium cena
Razem
1. Składnica Artykułów
Masowych „Węglopasz”
Spółka jawna
Tadeusz Mendrygał,
Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko
Żołędowo, ul. Koronowska 38
węgiel kamienny
98,6

miał węglowy
94,3

98,6


94,3
 

2. Firma Handlowa
„Węglopol”
Zofia Mucha – Wiesław Mucha
Spółka jawna
87-100 Toruń
ul. Olsztyńska 89
węgiel kamienny
100,0

miał węglowy
100,0

100,0
 

100,0

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-12-04
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-12-04 09:38

Radzyń Chełmiński, dn. 6.11.2008r.


Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Dostawa w roku 2008 kamienia z Piechcina w ilości 2.000 ton granulacji od 0-31,5mm na modernizację dróg gminnych na terenie gminy”
Informuję, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo – Handlowe
Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz
88-210 Dobre
Za cenę
netto  52,29zł za 1 tonę
brutto 63,79zł za 1 tonę

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największa liczbę  punktów zgodnie z kryterium określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty Nazwa firmy Liczba punktów w kryterium cena Razem
1. Firma „REN – TRANS”
Renata Jóźwicka
ul. Budowlana 2
85-874 Bydgoszcz
81,16 81,16
2. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno  - Usługowo – Handlowe
Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz
88-210 Dobre
100 100
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INCO” Sp. z o.o.
Falęcin 12
86-221 Papowo Biskupie
67,03 67,03
4. Produkcja – Handel – Usługi
MAR – POL
Jacek Marcinkowski
Ul. Koniuchy 21A/43
87-100 Toruń
99,59 99,59

 Burmistrz
Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-11-06
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-11-06 14:55
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-06 14:57

Radzyń Chełmiński, dn. 30.10.2008r.
 

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z wyborem oferty w ramach prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Usługę bankową polegającą na udzieleniu przez Bank długoterminowego kredytu”
Informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożył:

Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Toruniu
ul. Chełmińska 28
87-100 Toruń

Za cenę kredytu 224.931,78

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer
oferty
Nazwa firmy Liczba pkt
w kryterium cena
Razem
1. Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Toruniu
ul. Chełmińska 28
87-100 Toruń
100 100
2. Bank Ochrony Środowiska
Oddział w Toruniu
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
95,1 95,1


Jednocześnie informuję, że wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania, można wnieść protest do Zamawiającego w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-10-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-30 14:10
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-30 14:10

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-30 14:11

Radzyn Chełmiński, dn. 8.10.2008r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
O unieważnieniu postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2007r. Nr 223, poz. 1655) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady – Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-10-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-08 14:17
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-08 14:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Radzyń Chełmiński, dnia 25.07.2008r.
Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty
w nawiązaniu do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.07.2008r.w związku z prowadzonym postępowaniem na zadanie p/n

„Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012””.

Radzyń Chełmiński, dn.10.07.2008r.


 

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Budowa dwóch boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz budowie budynku do obsługi boisk w Radzyniu Chełmińskim w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Lider Konsorcjum: Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET”Sp. j ,
ul. Malczewskiego 2,
86-300 Grudziądz

za cenę brutto : 1.295.165.83zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ


 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt w kryterium,

Cena

Liczba pkt w kryterium,

Termin wykonania

Razem

1

Firma POLCOURT Spółka Akcyjna,

ul.Gen. Zajączka 11 lok.C7, 01-510 Warszawa

Nr oferty 1

80

5,54

85,54 pkt

3

Lider Konsorcjum: Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET”Sp.j ,

ul. Malczewskiego 2,

86-300 Grudziądz

Nr oferty 3

73,04

20

93,04 pkt

4

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL” Sp.z o.o., ul. Świerkowa 3,

87-300 Brodnica

Nr oferty 4

77,12

6,44

83,56 pkt


W toku postępowania odrzucono 1 ofertę na podstawie art 24, ust.4 tj.

Ofertę Nr 2 Firmy Firma Panorama II Sp. z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

Uzasadnienie odrzucenia:

Oferta została odrzucona ponieważ Wykonawca został wykluczony z postępowania art. 24 ust.2 pkt 2

Uzasadnienie:

Informacje zawarte w Wykazie wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, z podaniem ich wartości,dat wykonania oraz odbiorów i w zakresie dat rozpoczęcia są nieprawdziwe:

-pozycja 1 Wykazu : budowa obiektu sportowego wraz z elementami towarzyszącymi – przebudowa, ogrodzenie, sprzęt, ilość sztucznej trawy – 2035m2 przy Zespole Szkół Nr 8 w Suwałkach.

W Wykazie podano:

data rozpoczęcia: 12 wrzesień 2006 r.,
data zakończenia 30 październik 2006r.

Faktyczne daty są inne :

data rozpoczęcia 4 września 2006r
data zakończenia 24 listopad 2006r.

-Pozycja 3 wykazu: budowa obiektu sportowego wraz z elementami towarzyszącymi- podbudowa, ogrodzenie, sprzęt, ilość sztucznej trawy przy Gimnazjum Nr 2 w Zgorzelcu. W Wykazie podano:

data rozpoczęcia: 9 październik 2007r.,
data zakończenia: 15 listopad 2007r.

Faktyczne daty są inne:

data rozpoczęcia: 2 październik 2007r.,
data zakończenia: 30 maj 2008r.r

Jednocześnie informuję, że wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania , można wnieść protest do Zamawiającego w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-07-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-07-10 15:42
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-10 15:53
Ogłoszenie
Burmistrz Misata i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kamienia z Piechcina oraz szlaki

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12536
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-07 10:51:14