Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Komunikat

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. publikujemy treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.
Dnia 31 maja 2010 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

Zapytanie do specyfikacji
Nr sprawy BPK-341-4/10

Dot. przetargu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo – Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowa ul. Przykop i Ogniowej”

                                               

 1. Ścieżka pieszo-rowerowa: na części przebiegu ścieżki rosną drzewa i stoi ogrodzenie. W dokumentacji niema mowy o wycince drzew i przestawieniu ogrodzenia – czy Zamawiający sam wytnie drzewa i przestawi ogrodzenie?

  Odp. Inwestor usunie kolidujące drzewa i ogrodzenie.
 2. Ścieżka pieszo-rowerowa – czy pozycja 3.1 kosztorysu ofertowego dotyczy wykonania warstwy odsączającej z piasku gr. 40 cm czy wykonanie nasypu z piasku  o wysokości 40 cm? Czy ilość w-wy z piasku nie powinna być zwiększona o szerokość 0,5 m z każdej strony (obrzeża + ława betonowa)?

  Odp. Bez zmian.
   
 3. Ścieżka pieszo-rowerowa – brak w przedmiarze ławy betonowej pod obrzeża o przekroju 0,038 m2.

  Odp. Obrzeże na podsypce cementowo-piaskowej.
 4. ul. Ogniowa przedmiar i kosztorys ofertowy:
  1. jest ustawienie obrzeży betonowych na ławie w ilości 33,00 m a powinno być 51,40m a ławy 2,06 m3

   Odp. Bez zmian.
    
  2. jest wykonanie nawierzchni betonowej gr. 12 cm, czy ta pozycja dotyczy wykonania podbudowy? Proszę o jednoznaczne określenie czy podbudowa ma być betonowa czy wg SST  i opisu podbudowę należy wykonać z kruszywa?
   Proszę o podanie grubości podbudowy ( inna w przedmiarze inna na przekrojach)

   Odp. Podbudowa betonowa 12cm.
    
  3. schody zaprojektowano bez pochylni. Czy tak ma zostać, czy należy wykonać pochylnię do wózków? (w przypadku wykonania pochylni ilość obrzeży wzrasta do 64 m  a ława do 2,56 m3)

   Odp. Bez zmian.
  4. wykonanie balustrady szt. 1. Czy balustrada ma być tylko z jednej strony schodów czy z dwóch stron? (jedna strona to jest 4,2 m)

   Odp. Ma być jedna w środku.
  5. ul. Przykop przedmiar i kosztorys ofertowy: 
   1. jezdnia i parking - brak  pozycji mówiącej o wykonaniu podsypki cem-piaskowej pod   nawierzchnię z kostki betonowej gr. w-wy podsypki 5 cm w ilości 826,70 m2. Czy w/w pozycję należy wyceniać?

    Odp. W pozycji nawierzchni jest uwzględniona podsypka cem-piask.

     
   2. Jest wykonanie nawierzchni betonowej gr. 12 cm, czy ta pozycja dotyczy wykonania podbudowy? Proszę o jednoznaczne określenie czy podbudowa ma być betonowa czy wg SST  i opisu podbudowę należy wykonać z kruszywa?
    Proszę o podanie grubości podbudowy ( inna w przedmiarze inna na przekrojach)

    Odp. Wycenić zgodnie z przedmiarem.
     
   3. wjazdy – brak pozycji dotyczącej profilowania i zagęszczenia podłoża w ilości 120 m2. Brak pozycji dotyczącej wykonania warstwy odcinającej z piasku gr. 8 cm w ilości 120 m2 oraz brak pozycji dotyczącej wykonania podbudowy w ilości 120 m2.  Czy w/w pozycje należy wyceniać?

    Odp. Wycenić zgodnie z przedmiarem.
     
   4. Chodniki - brak pozycji dotyczącej profilowania i zagęszczenia podłoża w ilości 321 m2. Brak pozycji dotyczącej wykonania warstwy odcinającej z piasku gr. 8 cm w ilości 321 m2 oraz brak pozycji dotyczącej wykonania podsypki cem-piaskowej gr. 2 cm w ilości 321 m2. Czy w/w pozycje należy wyceniać?

    Odp. Wycenić zgodnie z przedmiarem.
         

Dodano od Zamawiającego :

 1. ul. Przykop
  1. chodnik nawierzchnia z kostki kolor ;
  2. parking  nawierzchnia z kostki kolor ;
  3. jezdnia nawierzchnia z kostki   szarej;

    
 2. ul. Ogniowa
  1. nawierzchnia z kostki szarej;
  2. schody  z kostki kolorowej ;
   Pozostałe elementy jak w przedmiarze robót.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-02 14:24
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-02 14:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 130477
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-08 21:28