Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Radzyń Chełmiński, 3 sierpnia 2010 r.

L.dz. BPK-341-6/10

Zakład Wielobranżowy
Usługowo – Produkcyjny
„FISZER”
 inż. Zdzisław Fiszer
 ul. Gen. Sikorskiego 60A
 87-300 Brodnica
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim  wraz z wodociągiem zasilającym” /nr sprawy BPK-341-6/10/.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 4 tj.  cena najkorzystniejszej oferty (jedynej złożonej w tym postępowaniu) ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 230.000,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „FISZER” wynosi 320.195,38 zł, tym samym przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia o 90.195,38 zł, co w przeliczeniu stanowi przekroczenie aż o 39%, sumy którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do kwoty oferty z najkorzystniejszą ceną. W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o unieważnieniu przedmiotowego zamówienia.
 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2010-08-03 11:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9563
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-20 14:07