Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Radzyń Chełmiński, 6 sierpnia 2010 r.

L.dz. BPK 341-7/10

Do wszystkich wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Wymiana trzonu komina stalowego /nr sprawy BPK 341-7/10/

Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Wymiana trzonu komina stalowego”  /nr sprawy BPK 341-7/10/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: „GRAJAN” Zakłada Produkcyjno-Usługowo-Handlowy EKSPORT-IMPORT Jan Gralak z siedzibą: 64-610 Rogoźno, Sierniki 1 /woj. wielkopolskie/.

Cena: 113.094,00 zł /słownie: sto trzynaście dziewięćdziesiąt cztery zł 00/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr of.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena
/brutto/

Ilość uzyskanych punktów

1

KOMINUS SERWIS Sp. z o. o.
32-015 Kłaj, Łężkowice 112 /woj. małopolskie/

291.580,00 zł

39

2

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMIN-PIEC-BUD Roman Majcherczyk i Wspólnicy Sp.j.
85-382 Bydgoszcz, ul. Grajewska 24 /woj. kujawsko-pomorskie/

149.990,96 zł

75

3

GRAJAN” Zakłada Produkcyjno-Usługowo-Handlowy EKSPORT-IMPORT Jan Gralak
64-610 Rogoźno, Sierniki 1 /woj. wielkopolskie/

113.094,00 zł

100

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Po otrzymaniu niniejszego pisma proszę o pisemne potwierdzenie tego faktu faksem lub droga poczty elektronicznej.

drukuj ()

Metryka

  • data wytworzenia: 2010-08-06
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2010-08-06 07:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9557
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-20 14:07